วิทยากร : การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สพป.พะเยา เขต 1

ได้มีโอกาสไปเยือนพะเยากับเชียงรายเป็นครั้งแรกครับ เป้าหมายที่จะเดินทางไปคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 เป็นการอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณครับ ส่วนเชียงรายนั้นเป็นจังหวัดแรกที่เคยไปเหมือนกัน และที่ต้องไปเชียงรายเพราะต้องไปลงสนามบินที่นั่นเพื่อนั่งรถต่อไปพะเยาอีกประมาณ 90 กิโลเมตร

ในการมาบรรยายครั้งนี้ นอกจากจะเน้นย้ำเรื่องของหลักสูตร ตัวชี้วัด การจัดหลักสูตรของโรงเรียน รายวิชา และการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณที่ต้องสอนทั้ง 3 แกน ได้แก่ ICT DL และ Computer Science แล้ว ครั้งนี้ได้เจาะลึกเพิ่มมากขึ้นในส่วนของ Computer Science โดยเน้นไปที่แนวทางการจัดกิจกรรมให้เกิด Computation Thinking ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การแยกย่อยปัญหา การหารูปแบบ การหาแนวคิดเชิงนามธรรม และการเขียนอัลกอริทึม

โดยเฉพาะ 3 ส่วนแรก คือ การแยกย่อยปัญหา การหารูปแบบ และการหาแนวคิดเชิงนามธรรม เป็นสิ่งที่คุณครูยังไม่เข้าใจและยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยอยู่มาก โดยที่พบเห็นส่วนมากแล้ว จะเน้นไปที่เขียนโปรแกรมเลย มีโจทย์ให้คิดให้ทำหรือให้เขียนโปรแกรมแก้ปัญหาทันที แต่ยังขาดการพัฒนาเด็กให้ฝึกคิดใน 3 ประเด็นแรกที่กล่าวไว้ครับ

เมื่อได้แนวคิด เข้าใจมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการจัดหลักสูตร รายวิชาแล้ว เราก็จะเริ่มกิจกรรมกันเลย สำหรับครูประถมผมก็ยังเน้นย้ำเรื่องการใช้ Unplugged Programming ก่อน เพราะคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ และไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตามที่ผมยกตัวอย่างเท่านั้น ยังมีเครื่องมือ กิจกรรมอีกมากมาย ซึ่งคุณครูสามารถค้นหาได้จาก keyword ว่า “Unplugged Programming” พร้อมกับปัจจุบันก็มีเวอร์ชันภาษาไทยที่ ม.ธรรมศาสตร์ ได้แปลไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับ

เมื่อเกิดทักษะทั้งทางด้านแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) แล้ว เราก็จะจบกิจกรรม Unplugged เพื่อเข้าสู่กิจกรรมแบบ Block Programming ซึ่งกิจกรรมนี้เราไม่เน้นว่าต้องใช้เครื่องมือใด เพราะขึ้นอยู่กับความพร้อมและความถนัดของคุณครู แต่คุณครูต้องมีความเข้าใจว่า Block Programming นี้สามารถนำไปพัฒนาเด็กๆ ให้เกิดแนวคิดเชิงคำนวณได้อย่างไรบ้าง และจะมีเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมอย่างไร

บางโรงเรียนอาจจะใช้ Scratch บางที่อาจจะใช้ Micro:bit หรือบางที่ก็ใช้ Kidbright ครับ ซึ่งจุดนี้เราเน้นไปที่เข้าในหลักการ และกระบวนการที่จะเกิดกับเด็กครับ เพราะพื้นฐานของโปรแกรมแนวๆ นี้ก็จะเหมือนๆ กันอยู่แล้ว

สำหรับที่พะเยานี้ ผมสามารถรวบรัดแบบแรพเปอร์ได้ทั้ง Scratch และ Micro:bit แต่คุณครูอาจจะต้องไปทบทวนเพิ่มเติมอีกหน่อยครับตามเอกสารที่ให้ไว้

ซึ่งทุกครั้งที่ไปบรรยาย ผมก็จะแนะนำครูประมาณนี้ เป้าหมายคือครูนำไปใช้ได้จริงๆ หยิบกิจกรรมที่มีให้ไปใช้กับเด็กได้เลย ซึ่งใช้แล้วครูต้องรู้ด้วยว่ากิจกรรมนี้ตอบตัวชี้วัดไหนครับ

ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยๆ หน่อย แต่เดี๋ยวครูเข้าใจแก่นของวิชานี้แล้วก็คงจะร่วมกันพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะนี้ยิ่งๆ ดีๆ ขึ้นต่อไป

หนังสือเชิญ

Related Posts

เกียรติคุณบัตรครูผู้สอนสวนกุหลาบตามมาตรฐานกุหลาบหลวง

ปีนี้ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนให้ได้รับเกียรติคุณบัตรการเป็นแบบอย่างของครูผู้สอนสวนกุหลาบ ตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวงครับ โดยได้รับเกียรติคุณบัตรกับนายกสภาสถาบันสวนกุหลาบ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. ครับ

เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากอีกรางวัลหนึ่งสำหรับการทำงานและการเป็นครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบของผมครับ ซึ่งก็ต้องขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารที่เสนอชื่อ เพื่อนครู และนักเรียนที่ผมได้สอนและไม่ได้สอนทุกคนครับ

Quizizz : สร้างสื่อการสอนแบบ Active Learning ด้วย Quizizz

สวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้เป็นการแนะนำการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Quizizz.com เพื่อให้ห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนแบบ Active Learning ครับ สื่อที่สร้างสามารถกำหนดเป็น Homework ให้นักเรียนทำตามเวลาที่สะดวก หรือจะจำมาใช้ในห้องเรียนให้นักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันก็ได้ครับ

รับรางวัลและนำเสนอผลงานดีเด่น Coding Achievement Awards

รับรางวัลและนำเสนอผลงานดีเด่น Coding Achievement Awards โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบโล่รางวัล ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กทม.

coding ไม่ใช่เรื่องยาก สำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ coding ก็เพื่อฝึกกระบวนการคิดแบบคอมพิวเตอร์และแก้ปัญหาด้วย computational thinking ได้ ซึ่งกระบวนการคิดนี้มันเอาไปใช้ได้ทุกเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะการแก้ปัญหาโปรแกรมเท่านั้น

ศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ (19 ส.ค. 2565) เป็นวันที่ฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียน โดยท่านรองผู้นอำวยการได้นำคณะครูในฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ​ และหัวหน้างานทางวิชาการมาศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีครับ

ทางโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์​ นำโดยท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการได้ให้การต้อนรับคณะของโรงเรียนเราเป็นอย่างดี ท่านได้แนะนำโรงเรียน และกล่าวต้อนรับ ชมวิดีทัศน์โรงเรียน และพูดคุยในภาพรวมของการดำเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการในห้องประชุมกันสักพักหนึ่งครับ

ชนะเลิศการประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding “Coding Achievement Awards” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำหรับการประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding ในโครงการ “Coding Achievement Awards” ของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับผลงานที่ผมส่ง ก็คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ซึ่งหลาย ๆ ท่านเคยได้ใช้และนำไปใช้กับนักเรียนครับ ปัจจุบันผมปรับในส่วนของการเขียนบทความภาษาไพทอนลงไป เพิ่มโจทย์ปัญหา โจทย์ท้าทายให้นักเรียนได้ฝึกคิดถึงทำกันแบบไม่ต้องพักเลย 
อนาคตก็กำลังวางแผนที่จะทำในเรื่องการกราฟิก โดยการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนในโหมด Turtle และการสร้างกราฟเพื่อประมวลผลข้อมูลใน Data Science ด้วยครับ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ม.เชียงใหม่

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ได้จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 18 (TOI18) โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.