เกี่ยวกับครูโจ๊ก

——————————————————————-
 • Name : Nattapon Buaurai [ณัฐพล บัวอุไร]
 • Nickname : Joke
 • E-mail :
 • Birthday : Jan 1986
 • Gender : male
 • Address : Pranakorn Sri Ayuthaya, Thailand
 • Quote : What you see, you forget. What you do, you understand.
 • Working : Suankularb Wittayalai Rangsit School.

Education

Interests

 • Unix/Linux
 • Web Programming
 • Content Management System(CMS) | wordpress, joomla
 • Mobile Application
 • Social Networking for Education | การใช้ Social Networking ในการจัดการเรียนรู้
 • Computer-Assisted Instruction (CAI) & E-Learning | สื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • Research in Education | การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน
 • การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการสอน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
 • การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

Skills

 • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS / PHP Framework
 • Programming : C/C++, C#, Python, R, Ruby
 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอน CAI & E-Leaning
 • การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Networking
 • การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์
 • การวิจัยในชั้นเรียน การประเมินทางการศึกษา
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ
 • การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ และ Unplugged Programming

research
งานวิจัย (Research)

king_donate

บันทึกความดี

Self Assessment Report

รายงานการประเมินตนเอง

การอบรม/ศึกษา/ดูงาน
รางวัล

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

 • รางวัล Thailand Social Media Award 2013

ปี 2559

 • รางวัลการประกวดสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน ระดับยอดเยี่ยม สพม.4

ปี 2560

 • รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
 • รางวัล Obec Award ด้านวิชาการยอดเยี่ยมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • รางวัลชมเชย ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

This Post Has 8 Comments

 1. ชอบอยู่เงียบๆ คนเดียว ชอบซื้อหนังสือแต่ไม่อ่านไม่ค่อยจบ

 2. สวัสดีครับครูณัฐพล
  ได้แนวทางการสอนออกแบบและเทคโนโลยีจากแผนการสอนของครูณัฐพล ถือว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับผมและเพื่อนครู ขอขอบพระคุณท่านที่ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ครับ

  จิราวัฒน์
  ครู โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

 3. เก่งจังครับ !!!
  ครูณัฐพล ครับ อยากปรึกษาเรื่องการทำ ว.PA หน่อยครับ

 4. สวัสดีครับ ครูณัฐพล
  ผมครูศุภโชค ครูจากโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ครับ จะขอคำปรึกษาเรื่องการเขียน ว.pa1 ตอนนี้ผมมีวิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ถ้าจะคงวิทยะฐานะ ต้องใช้คำเฉพาะที่ต้องเขียน ใน ว.pa1 ว่า ริเริ่ม พัฒนา แต่ถ้าจะขอ ต้องใข้ คิดค้น ปรับเปลี่ยน ใช่ไหมครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.