วิทยากร: การอบรมครูห้องเรียนพิเศษ สพฐ. ภาคอีสาน (ขอนแก่น)

และแล้วก็มาถึงภาคที่ 4 ตามโครงการอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ. ครับ ซึ่ง สพฐ.​ร่วมกับ สสวท. ในการจัดกิจกรรมอบรมครูทั้งนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ การอบรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา สำหรับผมเองได้รับมอบหมายให้ไปช่วยงานและเป็นวิทยากรอบรมในเรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดสมองกล Arduino ครับ มีครูคอมพิวเตอร์ภาคอีสานเข้าร่วมทั้งหมด 54 คน ที่มาจากโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ ม.ปลายครับ…

PowerPoint สอนการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนสำหรับครูมัธยมศึกษา

เอกสารการสอนภาษาไพทอนนี้ ผมได้รวบรวมไว้โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ผมเขียนทั้งหมดนั้นเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา ได้แก่ รู้จักตัวดำเนินการ ตัวแปรเบื้องต้น สามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ สามารถคำนวณ ประมวลผล ตัดสินใจ ทำซ้ำ เขียนเป็นฟังก์ชันได้ รวมทั้งมีเรื่อง python turtle ด้วย ซึ่งคุณครูสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนได้ครับ คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1qIcTyJop2n-GZAD5k0kOHuS4K11xQ6PX?usp=sharing ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 และฝากกดติดตามช่องอันนาและพ่อโจ๊กแม่ฝนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ https://www.youtube.com/channel/UCOyC1JHOKb-BvtXZuwGxpkw?sub_confirmation=1 หากต้องการรู้เกี่ยวกับภาษาไพทอนในระดับสูงกว่านี้ก็สามารถดาวน์โหลดหนังสือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาศึกษาได้ครับที่นี่ https://www.eng.chula.ac.th/th/20535

ดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์และโรงเรียนระยองวิทยาคม

ดูงานกำเนิดวิทย์ ระยองวิทยาคม วันที่ 19 ก.ค. 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนำคณะครูฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับนักเรียน ม.ปลาย ปีละ 72 คน จัด 4 ห้องเรียนๆ ละ 18 คน ในการจัดการเรียนการสอน ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching…

เกมแมวเก็บแอปเปิ้ลด้วย Scratch เก็บคะแนนตามจำนวนแอปเปิ้ล

เกมแรกด้วยโปรแกรม Scratch ของผม ก็สนุกดีนะครับ Scratch ทำได้หลายอย่างเลย แอด extension เพิ่มก็ได้ ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เล่นจริงจังเท่าไหร่ ความรู้ที่ได้มาทั้งหมดต้องขอขอบคุณคุณครูอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา ใครอยากเรียนรู้ไปติดตามเพจคุณครูได้นะครับ — Source Code เกมนี้ดาวน์โหลดได้จากที่นี่ เอาไปประยุกต์ทำเกมอื่นๆ ได้อีกเยอะเลย https://drive.google.com/…/1RbCf7-9THtzWft7POfwxGxyMt…/view… —- แต่การจะสอนเด็กๆ คนถึงขั้นทำเกมนี้นั้น ไม่ใช่เริ่มทำเกมเลย แต่ควรจะเริ่มสอนเรื่องของการเคลื่อนที่พื้นฐาน และสิ่งสำคัญก็คือ coordinate…

วิทยากร : การอบรมวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย สพม.3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)

ได้รับเกียรติจาก สพม.3 ให้ไปบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับคุณครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเตรียอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ครับ กำหนดการ 1 วัน แต่ผมก็ออกแบบกิจกรรมไปเยอะพอสมควร และก็จัดเตรียมเอกสารการอบรมไว้ให้ทั้งหมดในรูปแบบของไฟล์ครับ แต่ก็ไม่ได้เน้นการใช้เครื่องมือมากนัก เพราะรู้ว่าการอบรม 1 วัน คงแนะนำเครื่องมือสำหรับการสอนวิชาวิทยาการคำนวณได้ไม่ทั้งหมด ผมจึงเน้นไปที่ให้ครูเกิดความเข้าใจในวิชาวิทยาการคำนวณ​ สามารถออกแบบและจัดหลักสูตรของวิชานี้ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน…

แชร์เอกสารแนวทางการจัดหลักสูตรและการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา

แชร์เอกสารสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาครับ https://drive.google.com/drive/folders/1ibBesc39vLfXKnIj_l0eG9Eg5Lx_ApHH?usp=sharing Presentation ก็อยู่ในนี้แล้ว แต่ content ไม่ค่อยมีนะครับ ใส่ไว้แต่รูปภาพประกอบการบรรยาย ถ้าจะดู content ก็ตามเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ใส่ไว้ในไดฟว์ครับ คุณครูจะเอาไปสอน เอาไปบรรยาย เอาไปส่งต่อ หรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่หวงห้าม แต่ขอแค่ “อย่าตัดชื่อผมออกจากเอกสารก็พอครับ” ฮ๋าๆ หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับครูที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณไม่มากก็น้อยนะครับผม

การสร้าง Machine Learning อย่างง่ายเพื่อนำไปใช้กับ AI

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI นั้น เกิดจากการที่เครื่องจักรนั้นมีสมองที่ฉลาด สามารถทำงานได้ถูกต้อง แม่นยำตามที่ต้องการ ซึ่งก่อนที่จะเกิดเป็นปัญญาประดิษฐ์ ผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์จะต้องพัฒนาส่วนที่เรียกว่าสมองก่อน นั่นก็คือโมเดล และโมเดลนั้นก็เกิดจากการเรียนรู้ของเครื่องที่เรียกว่า Machine Learning ครับ

สรุปง่ายๆ สั้นๆ ก็คือจะเกิด AI เราต้องทำ Machine Learning เพื่อให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้สิ่งที่ต่างๆ จนมันฉลาดเสียก่อนนั่นเอง

การดึงข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ด้วยภาษาไพทอน (Data Science) วิทยาการคำนวณ ม.5

ในวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 มีตัวชี้วัดวิทยาการคำนวณ หรือ ว.4.2 อยู่เพียงข้อเดียวครับ ว4.2 ม.5/1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งพูดง่ายๆ ก็คือนักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ทันทีว่าข้อมูลเหล่านั้นหมายถึงอะไร พร้อมกับนำไปแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่ากับสิ่งที่ต้องการได้ครับ สำหรับผมแล้วการวิเคราะห์ข้อมูลหรือประมวลผลนั้นไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เพราะเรามีโปรแกรมช่วยเยอะ ทั้ง Excel SPSS หรือ Tableau ครับ แต่กระบวนการในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ถ้าเราต้องการถึงข้อมูลจำนวนมากจากเว็บไซต์หนึ่ง…

การใช้ Elabsheet.org ในการสร้างโจทย์โปรแกรมภาษาไพทอนและตรวจให้อัตโนมัติ

เอกสารแนะนำการใช้ Elabsheet.org ในการสร้างโจทย์โปรแกรมภาษาไพทอนและตรวจให้อัตโนมัติ ฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อให้คุณครูที่ต้องการความสะดวกในการสอนภาษาโปรแกรมและมีระบบตรวจให้อัตโนมัติ โดยที่คุณครูไม่ต้องโหลดโปรแกรมนักเรียนมารันทุกครั้งครับ ระบบ elabsheet.org นี้เป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องขอขอบคุณทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มากจริงๆ เพราะทำให้ผมสอนไพทอนและสอนวิชาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก(ภาษาซี) สร้างโจทย์และมีระบบตรวจทำให้ชีวิตสบายขึ้นมากครับ หากคุณครูสอนวิชาเหล่านี้ และต้องการใช้งาน elabsheet.org สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จากเอกสารที่ผมจัดทำไว้ต่อไปนี้ได้เลยครับ โดยลิงค์ที่คุณครูสามารถแก้ไขหรือนำไปปรับใช้ได้มีดังนี้ครับผม   โปรแกรมหาค่าความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก ลิงค์ครู(แก้ไขได้) : https://elabsheet.org/elab/taskpads/change/x83g3gtyeg/koeg5pjw1t/ ลิงค์สำหรับผู้ใช้ : https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/x83g3gtyeg/   โปรแกรมตรวจสอบชนิดของเลขจำนวนเต็ม…

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่พาเด็กๆ มาหาประสบการณ์ในเวทีนี้ เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Battle Droid 2019 ครับ — ซึ่งเด็กๆ ก็พอที่จะได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมาบ้าง เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของตนเอง แต่ถึงแม้ว่าบางทีมจะไม่ได้รางวัล ผมก็ได้บอกเด็กๆ ไปตั้งแต่ต้นแล้วว่า นี่คือการหาประสบการณ์ นี่คือการเรียนรู้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บางครั้งเราอาจจะเก่งในเรื่องของการเรียน แต่นี่คือการเรียนรู้ที่จะนำความรู้มาสู่การปฏิบัติ หากวันนี้ยังผิดพลาด ยังไม่ประสบความสำเร็จ ให้กลับไปทบทวนสิ่งที่ผิดพลาด แล้วปีกหน้ามาลุยกันใหม่ครับ…