วิทยากร : วิทยาการคำนวณ สพม.5 (สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี)

วันนี้เป็นอีกครั้งที่ได้มีโอกาสรับหน้าที่สำคัญในการเล่าเรื่องราวและความสำคัญเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณ ว่าเป็นวิชาที่สำคัญอย่างไร ทำไมเราต้องเปลี่ยนหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดมีอะไรบ้าง และเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ครบตัวชี้วัดดีครับ โดยได้มีโอกาสไปบรรยายที่โรงเรียนสิงห์บุรี ซึ่งจัดโดย สพม.5 ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท) ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเขต ศึกษานิเทศก์ และคณะครูที่เข้ารับการอบรมที่มีความตั้งใจตลอดการอบรมทั้งวันตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นกันเลยทีเดียวครับ หนังสือเชิญ คำสั่ง