Google Slide: python loop (for and while)

การทำงานของคอมพิวเตอร์อีกรูปแบบนึง ก็คือการทำงานซ้ำครับ ซึ่งเราจะเห็นได้จากอุปกรณ์หรือระบบรอบ ๆ ตัวเรา มักจะมีการทำงานซ้ำ ๆ อยู่เสมอ เช่น ลิฟต์เมื่อทำงานก็ต้องมีการตรวจสอบน้ำหนักรวมเวลาคนเข้าลิฟต์ตลอดเวลาว่าเกินกำหนดหรือไม่ เครื่องวัดอุณหภูมิต้องทำการตรวจสอบตลอดเวลาว่ามีวัตถุอยู่ในระยะที่จะทำการวัดอุณหมิหรือไม่ ดังนั้น การทำงานแบบทำซ้ำหรือวนซ้ำจึงเกิดขึ้นได้เสมอรอบ ๆ ตัวเราครับ

เอกสาร python มัธยม: ตอนที่ 3 เต่าสร้างโลก

เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิ…

บทเรียน scratch : โปรแกรมแมวเหมียวเดินตามเส้นทางที่กำหนด (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด)

คลิปนี้เรามาเรียนรู้การสั่ง…

บทเรียน Scratch : สร้างบทสนทนา/เล่านิทาน (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด)

คลิปนี้แนะนำการฝึกทักษะการค…

วิทยาการคำนวณ : การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ตอน เครื่องมือในการเขียนโปรแกรม (พร้อมไฟล์ PowerPoint)

คลิปนี้เริ่มต้นแนะนำเครื่อง…

แนวทางการสอนวิชาวิทยาการคำนวณในสถานศึกษา (จะสอนวิทยาการคำนวณอย่างไร)

คลิปนี้ผมได้สรุปแนวทางการสอ…

เรียนรู้การเป็นพลเมืองดิจิทัลและความปลอดภัย ตอน Be Internet Alert ไม่ตกหลุมพรางกลลวง

เรียนรู้การเป็นพลเมืองดิจิท…

Micro:bit Lab3: Extension iBit และการเคลื่อนที่เบื้องต้น

หลังจากที่นักเรียนทำความเข้…

วิทยากร : แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนในสังกัด สช. อุบล ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์

ได้รับโอกาสดีอีกครั้งที่ทาง…

วิทยากร : หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูเอกชน(มัธยม) จ.ขอนแก่น

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ส…