นำเสนอโครงงาน KruKid ระดับภาค

หลังจากที่ประกาศผลว่าโครงงาน KruKid ที่ส่งข้อเสนอไปนั้น ผ่านการคัดเลือก ก็ได้เริ่มทำงานนี้ขึ้นมาครับ ปัญหาก็ตามมามากมาย ติดโน่นติดนี่ตามข้อจำกัดของอุปกรณ์ แต่ก็หาวิธีแก้ไขให้สามารถทำงานและประสบความสำเร็จจนได้ครับ โครงงานที่ทำนี้เน้นนำไปใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาครับ ให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยการเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ตามสถานการณ์ที่ครูกำหนด โดยเรามีสถานการณ์หรือปัญหาให้เด็กครับ การนำเสนอวันนี้ (25 ส.ค. 2562) ก็ผ่านไปได้ด้วยดี แต่จะผ่านเข้ารอบต่อไปหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ดวงด้วยครับ ทำดีที่สุดแล้ว