นำเสนอโครงงาน KruKid ระดับภาค

หลังจากที่ประกาศผลว่าโครงงา…