การสอนวิชาวิทยาการคำนวณ หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส

หลังจากที่ได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรแนะนำการจัดหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหลายแห่ง ก็พบว่าแต่ละโรงเรียนที่มาอบรมนั้นมีความแตกต่างกันไป บางครั้งก็มีความแตกต่างกันมากทางด้านความพร้อมของครูและอุปกรณ์การเรียนการสอนครับ บางโรงเรียนการจัดหลักสูตรก็ยังมีปัญหาอยู่ ด้วยประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสทำงานตรงนี้ก็เลยจะขอสรุปและนำเสนอเอกสารต่างๆ ที่คุณครูประถมศึกษา รวมทั้งโรงเรียนขยายโอกาสจะสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามลิงค์ที่แนบมานี้ครับ เอกสารแนวทางการจัดหลักสูตร ใบกิจกรรม Unplugged Programming และ Block Programming