การอบรมสร้างรายได้จาก Social Media

ได้รับมอบหมายจากสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ให้มาเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การสร้างรายได้จาก Social Media ครับ ในการนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 5 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 100 คน และคุณครูจำนวน 10 คน วิทยากรเป็นทีมคุณครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตครับ อบรมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ….

วิทยากรอบรม Social Media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี

 สำหรับการได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูคณิตศาสตร์ จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้เชิญชวนและแนะนำให้ครูคณิตศาสตร์หันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ฟรีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนครับ และที่สำคัญผลจากการอบรมครั้งนี้จากการประเมินโดยสายตาดูแล้ว พบว่าคุณครูหลายท่านทำได้ดีมากเลยทีเดียว และแน่นอนถ้าได้นำกลับไปทำต่อก็คงจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนของตนเองหรือว่านักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ผลจากการอบรมเราก็ได้เว็บไซต์คุณครูคณิตศาสตร์ จังหวัดสระบุรี ดังนี้ครับ

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล social media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี

ตรวจสอบรายชื่อผู้กรอกข้อมูลแล้ว คลิกที่นี่ครับ

[8-10 ส.ค. 55] วิทยากรอบรม social media ให้กับคณะครูโรงเรียนในฝัน

เป็นงานประจำทุกปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ครับ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะทำการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาส่งเสริมทักษะของนักเรียน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และการสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปีนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใจดี (ป้าตุ้ย) ให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการแนะนำเครื่องมือ social media ให้คุณครูได้รู้จักและนำไปใช้ โดยในปีนี้ผมได้ผนวกทฤษฎีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้าไปด้วย เพื่อให้คุณครูได้ใช้ social media ที่ได้รับการพัฒนาไปในวันนี้นำไปบูรณาการกับการพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการออกแบบและประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ของนักเรียนครับ โดยเนื้อหาการอบรมหลักๆ เป็นเรื่องของการพัฒนาบล็อกด้วย WordPress ครับ และก็เสริมเครื่องมือพวก Google…

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล Social Media โรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2555

อบรม Social Media ณ สพป.กาญจบุรี เขต 4

เป็นสิ่งดีๆ ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ได้เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีให้กับคุณครู ในการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับคุณครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจบุรี เขต 4 ซึ่งผมได้รับโอกาสจากท่านศึกษานิเทศก์สิรภัทร เกิดผล ซึ่งเป็น ศน. ที่ใจดีมากสำหรับผมครับ ดูแลทั้งที่พัก อาหารการกินอย่างดีเลยทีเดียวที่ผมได้ไปเป็นวิทยากรที่นั่น ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้ ผมก็ได้แนะนำการใช้ wordpress เป็นสื่อหลักที่จะให้คุณครูได้เผยแพร่ความรู้ต่างๆ สู่นักเรียน โดยใช้เครื่องมืออื่นๆ ประกอบการนำเสนอ ได้แก่ youtube, slideshare และ…

เอกสารการอบรม Social Media (กาญจนบุรี)

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้โดยคลิกที่รูป (icon downoad) ด้านล่างนี้ครับ

สพฐ. เปิดรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555″

ด้วยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ได้จัดทำโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555″ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านนวัตกรรม Social Media นำมาเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 200 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2555 และประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการอบรมวันที่…

เครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ แพลตฟอร์ม (สภาวะแวดล้อมในการทำงานร่วมกัน) หรือเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน บริการเครือข่ายทางสังคม จะมีองค์ประกอบหลักที่ใช้เป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแต่ละบุคคล และบริการเสริมต่างๆ ที่มีความหลากหลายบริการเครือข่ายทางสังคมเกือบทั้งหมด โดยจะให้บริการผ่านหน้าเว็บ และให้มีการตอบโต้กันระหว่างผู้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ชนิดของเครือข่ายสังคมออนไลน์ บริการเครือข่ายสังคม (Social Network Service) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทำ และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น…