เตรียมความพร้อมในการสร้าง Application บน SmartPhone

ในส่วนนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน นั่นคือการสร้าง Application บน SmartPhone ด้วย MIT App Inventor ครับ โดยให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.gmail.com เพื่อสมัคร gmail (gmail เท่านั้น e-mail อื่นไม่สามารถใช้ได้ครับ)

2. ทำ แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน เพื่อครูจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนครับ

3. ศึกษา Course Syllabus หรือประมวลการสอน เพื่อดูว่าเรากำลังจะเรียนอะไร มีเนื้อหาอะไรบ้าง มีชิ้นงานอะไรหรือภาระงานอะไรที่นักเรียนจะต้องทำครับ

4. ทดลองเข้าโปรแกรมจากเว็บไซต์ ai2.appinventor.mit.edu

*******************************************

ความรู้เพิ่มเติม

1. หากนักเรียนไม่มีแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการ android นักเรียนสามารถติดตั้งโปรแกรม BlueStacks เพื่อใช้ในการรันไฟล์แอพลิเคชันของ android ได้ครับ โดยมีวิธีการ ดังลิงค์ที่ให้มานี้ ติดตั้งโปรแกรม BlueStacks บน Windows

2. เมื่อติดตั้งโปรแกรมตามข้อ 1 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้ไปติดตั้งได้ครับ ตัวอย่างโปรแกรม

Related Posts

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (ตชว.ม.4 และ ม.5)

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 จัดทำโดยครูณัฐพล บัวอุไร เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่รวมเอาตัวชี้วัด ม.4 และ ม.5 ของมาตรฐาน ว 4.1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) มาเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เดียว เนื่องจากโรงเรียนจัดหน่วยกิตวิชาพื้นฐานสำหรับจัดการเรียนการสอนวิชานี้เพียง 0.5 หน่วยกิตครับ และจัดไว้ในระดับชั้น ม.4 ครับ (สำหรับวิทยาการคำนวณ จัดวิชาพื้นฐานไว้ในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต)…

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 2 Line Notify แจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้

ตัวอย่างการพัฒนาระบบแจ้งเตือน Line Notify ด้วย Microblock ครับ … ตัวอย่างนี้ผมลองใช้ DHT22 ซึ่งเป็นโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ … การเชื่อมต่อ ขาบวกต่อเข้ากับ 3V, ขาลบต่อเข้ากับ GND และ OUT ต่อกับ GPIO4 หรือ pin D4 ของบอร์ด ESP32 ครับ ……

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock … เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี…

[ESP32] เขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี dashboard ให้ด้วย แก๋วเลยยย

[ESP32] เริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า ทดสอบการเชื่อมต่อและอัปโหลดโปรแกรม

การใช้งาน ESP32 การเริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า และทดสอบการเชื่อมต่อโดยการอัปโหลดโปรแกรม หมายเหตุ ไปที่เมนู File, Preferences วางลิงก์นี้ที่ Additional Boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

เอกสารประกอบการอบรม ESP32 (ระบบอัตโนมัติ, Line Notify, MQTT, Blynk)

เอกสารการอบรมนี้ผมจัดทำขึ้นเพื่อใช้อบรมให้ความรู้นักเรียนครับ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ หรือนำไปทดลองใช้ได้ครับ มีตัวอย่างตั้งแต่ระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ IoT เบื้องต้น ดังนี้ครับ ESP32 โดย ณัฐพล บัวอุไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.