วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาวิทยาการคำนวณ || ทำความเข้าใจแล้วจะรู้ว่าวิชานี้สอนไม่ยากครับ

คลิปนี้เรามาวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาวิทยาการคำนวณกันครับ ซึ่งจะแนะนำให้เห็นว่าวิชานี้มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ ICT, DL และ Computer Science และตัวชี้วัดได้ระบุชัดเจน และก็มีจำนวน 4-5 ข้อ หากวิเคราะห์ดูดีๆ แล้ว รับรองว่าสอนได้ สอนไม่ยาก และอาจจะไม่ต้องใช้หนังสือเรียนด้วย สามารถหากิจกรรมได้จากชีวิตประจำวันรอบตัวได้เลยครับ — หากมีข้อแนะนำหรือสอบถามเพิ่มเติม ฝากไว้ใน comment นะครับ 

การนำ E-book จาก AnyFlip มาแสดงผลที่ Google Site

คลิปนี้แสดงตัวอย่างการนำ E-book ที่เราสร้างไว้ใน AnyFlip มาแสดงผลที่เว็บไซต์ Google Site ครับ 

สร้าง Online E-book ด้วย AnyFlip

หากเรามีเอกสารประเภท Document หรือ Word เยอะ ๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ต่าง ๆ สามารถนำมาแปลงเป็น PDF แล้วสร้างเป็น Online E-book เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถนำมาเป็นผลงานทางวิชาการได้ด้วยครับ   สร้าง E-Book ได้ที่นี่เลย https://anyflip.com ตัวอย่างครับ https://anyflip.com/bookcase/ppxqc/ …

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 6 การเผยแพร่และส่งลิงค์ให้นักเรียน

คลิปนี้สรุปวิธีการเผยแพร่เว็บไซต์ให้ง่ายและสะดวกด้วยการทำเป็น shorten url และ qr-code ครับ 

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 5 การสร้างหน้าต่างๆ ใหม่

ตอนนี้เป็นการแนะนำการสร้างหน้าเว็บใหม่หรือหน้าต่างใหม่ใน Google Site ครับ พร้อมการการทำลิงค์จากหน้าแรกเชื่อมโยงไปยังหน้าที่ต้องการ 

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 4 การเชื่อมโยงกับไฟล์ใน Google Drive

คลิปนี้นำเสนอการนำเอกสารจาก Google Drive ทั้งโฟลเดอร์มาแสดงที่ Google Site ของเราครับ ทำให้ง่ายต่อการอัพเดทข้อมูลหรือเอกสารการสอนที่เราต้องการแชร์ให้กับนักเรียน   

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 3 การใช้เครื่องมือออกแบบหน้าเว็บ

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 3 การใช้เครื่องมือออกแบบหน้าเว็บ แนะนำการออกแบบหน้าเว็บด้วยเครื่องมือต่างๆ บน Google Site ครับ   

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 2 เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์และตั้งค่าเบื้องต้น

คลิปนี้เราจะเริ่มจากการเข้าระบบ Google และเริ่มสร้างเว็บไซต์ครับ จนกระทั่งถึงวิธีการเผยแพร่เว็บไซต์ 

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 1 แนะนำตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้างจาก Google Site

คลิปนี้จะเป็นการแนะนำตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้างจาก Google Site ซึ่งเป็นเว็บไซต์จริงที่ผมนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับ สามารถดูตัวอย่างได้จากลิงค์นี้ครับ https://sites.google.com/skr.ac.th/computingscience https://sites.google.com/skr.ac.th/microcontroller https://sites.google.com/skr.ac.th/comolympic/ https://sites.google.com/skr.ac.th/microbit/   

การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์/หน้าจอการสอน ด้วย Loom

แนะนำแอปพลิเคชัน Loom สำหรับบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับ อาจจะใช้บันทึกการสอนผ่านเอกสารที่มีอยู่บนเครื่อง เช่น Powerpoint, Document ต่างๆ ได้สะดวก ง่าย และรวดเร็วครับ