การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form

คลิปนี้เป็นวิธีการสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form เบื้องต้นครับ