การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form

คลิปนี้เป็นวิธีการสร้างแบบท…