วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาวิทยาการคำนวณ || ทำความเข้าใจแล้วจะรู้ว่าวิชานี้สอนไม่ยากครับ

คลิปนี้เรามาวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาวิทยาการคำนวณกันครับ ซึ่งจะแนะนำให้เห็นว่าวิชานี้มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ ICT, DL และ Computer Science และตัวชี้วัดได้ระบุชัดเจน และก็มีจำนวน 4-5 ข้อ หากวิเคราะห์ดูดีๆ แล้ว รับรองว่าสอนได้ สอนไม่ยาก และอาจจะไม่ต้องใช้หนังสือเรียนด้วย สามารถหากิจกรรมได้จากชีวิตประจำวันรอบตัวได้เลยครับ — หากมีข้อแนะนำหรือสอบถามเพิ่มเติม ฝากไว้ใน comment นะครับ