Quizizz : สร้างสื่อการสอนแบบ Active Learning ด้วย Quizizz

สวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้เป็นการแนะนำการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Quizizz.com เพื่อให้ห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนแบบ Active Learning ครับ สื่อที่สร้างสามารถกำหนดเป็น Homework ให้นักเรียนทำตามเวลาที่สะดวก หรือจะจำมาใช้ในห้องเรียนให้นักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันก็ได้ครับ

หากการเรียนออนไลน์มันน่าเบื่อ…เรามาสร้างโรงเรียนจำลองกันครับ

//คำเตือน เหมาะสำหรับการเรี…

สร้างกลุ่มย่อยทำกิจกรรมออนไลน์ด้วย Google Meet

หลาย ๆ คนอาจจะประสบปัญหาการ…

การใช้งาน Google Data Studio รายงานข้อมูลจาก Spread Sheet / Google Form

คลิปนี้เรามาดูวิธีการรายงาน…

แชร์หน้าจอ iPad ขึ้นบน PC ด้วย zoom พร้อมเทคนิคการสอนออนไลน์ด้วย zoom + iPad

ด้วยความสามารถของโปรแกรม zo…

เริ่มต้นใช้งาน zoom สอนออนไลน์ สร้างห้องเรียนล่วงหน้า

แนะนำการใช้งาน zoom เบื้องต…

การสร้างแบบทดสอบ และมอบหมายงานด้วย Quizzizz

คลิปนี้ เป็นการใช้เครื่องมื…

เริ่มต้นใช้ loom บันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอ พร้อมตัดต่อ และเผยแพร่

แนะนำการใช้ loom ตั้งแต่เริ…

แก้ปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรการอบรมวิทยาการคำนวณออนไลน์ (C4T)

สำหรับผู้ที่อบรมวิทยาการคำน…

ใช้ iPad สอนออนไลน์/บันทึกวิดีโอการสอนผ่าน OBS แบบเห็นหน้าผู้สอน บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ใช้ iPad สอนออนไลน์/บันทึกว…