การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 1 แนะนำตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้างจาก Google Site

คลิปนี้จะเป็นการแนะนำตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้างจาก Google Site ซึ่งเป็นเว็บไซต์จริงที่ผมนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับ สามารถดูตัวอย่างได้จากลิงค์นี้ครับ https://sites.google.com/skr.ac.th/computingscience https://sites.google.com/skr.ac.th/microcontroller https://sites.google.com/skr.ac.th/comolympic/ https://sites.google.com/skr.ac.th/microbit/