Arduino Lab4: Switch การทำงานเกี่ยวกับสวิตซ์

การทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆ ประเภทมักจะมีการใช้งานเกี่ยวกับสวิตซ์ (Switch) วันนี้เราจะมารู้จักสวิตซ์ 2 ประเภทครับ คือ สวิตซ์แบบเลื่อน (Slide Switch) กับสวิตซ์แบบกดติดปล่อยดับ (Push Switch) ครับ โดยเครื่องมือที่ใช้ทดลองของเราก็ยังคงเหมือนเดิมคือ www.tinkercad.com ครับผม