Micro:bit Lab1: ทำความรู้จักกับ Micro:bit และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

วันนี้เรามาทดลองเล่น Microbit อุปกรณ์สมองกลฝังตัวหรือ Microcontroller อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันครับ ต้นกำเนิดก็มาจาก BBC ประเทศอังกฤษ ซึ่งประเทศไทยก็นำเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรามีหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ และเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เด็กสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ได้ง่ายๆ ครับ