Micro:bit Lab2: Extension NeoPixel

วันนี้เรามาลองติดตั้ง Extension เสริมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเจ้า Microbit ครับ ด้วยการติดตั้ง Neopixel ซึ่งเป็น extension จัดการเกี่ยวกับหลอดไฟ LED ที่ต่อกันเป็นแผงวงจรหรือเป็นสาย ลองทำตามนี้ได้เลยครับ