อบรมการบูรณาการการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

การอบรมบูรณาการการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ของ สพม.4 จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี งานนี้ได้รับมอบหมายให้บรรยายและ Workshop การสร้างแอพลิเคชันด้วย MIT AppInventor ครับ ซึ่งทั้งคุณครูปทุมธานี และสระบุรีก็ตั้งใจและสร้างแอพลิเคชันของตนเองมานำเสนอกันอย่างน่าสนใจเลยทีเดียว สำหรับการอบรมคุณครูครั้งนี้จัดการอบรม ณ สพม.4 โดยจัดเป็นสองรอบ รอบแรกจัดในวันที่ 21-23 ส.ค. 2557 เป็นการอบรมให้คุณครูของจังหวัดสระบุรี และวันที่ 26-28 ส.ค. 2557 จัดการอบรมให้คุณครูของจังหวัดปทุมธานีครับ