เอกสารแบบทดสอบวิชาภาษาซีครับ

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบ และนักเรียนที่ต้องการทำแบบทดสอบใหม่เพื่อเพิ่มคะแนนของตนเอง นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ ได้เลยครับ ทั้งหมดมี 4 ครั้งด้วยกันนะครับ ดังนี้ แบบทดสอบปฏิบัติ ครั้งที่ 1 แบบทดสอบปฏิบัติ ครั้งที่ 2 แบบทดสอบปฏิบัติ ครั้งที่ 3 แบบทดสอบปฏิบัติ ครั้งที่ 4 ขอให้ตั้งใจ ฝึกฝน พัฒนาตนเอง และอย่าลอกกันนะครับ

ภาพกิจกรรมวันตลาดนัดอาชีพ 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ประจำปี 2557 โดยในปีนี้มีการดำเนินการในแนวคิด “ตลาดนัดอาชีพสู่กรุงศรีอยุธยา อโยธยา ศรีรามเทพนคร” ซึ่งแนวการแต่งตัวจะต้องแต่งในแนวคนไทยในสมัยกรุงศรอยุธยาครับ แต่เท่าที่ผมหาได้ก็ได้เท่าที่เห็นตามรูปต่อไปนี้ล่ะครับ 🙂 ซึ่งสำหรับงานนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพก็แต่งตัวกันตามคอนเซ็ปจริงๆ ไปดูรูปกันเลยครับ