การสร้าง Machine Learning อย่างง่ายเพื่อนำไปใช้กับ AI

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI นั้น เกิดจากการที่เครื่องจักรนั้นมีสมองที่ฉลาด สามารถทำงานได้ถูกต้อง แม่นยำตามที่ต้องการ ซึ่งก่อนที่จะเกิดเป็นปัญญาประดิษฐ์ ผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์จะต้องพัฒนาส่วนที่เรียกว่าสมองก่อน นั่นก็คือโมเดล และโมเดลนั้นก็เกิดจากการเรียนรู้ของเครื่องที่เรียกว่า Machine Learning ครับ

สรุปง่ายๆ สั้นๆ ก็คือจะเกิด AI เราต้องทำ Machine Learning เพื่อให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้สิ่งที่ต่างๆ จนมันฉลาดเสียก่อนนั่นเอง

และจากการที่ได้มีโอการไปอบรมการจัดการเรียนการสอน AI ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับ สพฐ. ก็ได้วิธีการสร้าง Machine Learning ง่ายๆ ตามเอกสารที่แนบมานี้ครับ

และถ้าหากมองว่าเนื้อหานี้สามารถนำไปสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณให้กับระดับชั้นใด จากการที่ผมวิเคราะห์และอ่านตัวชี้วัด ระดับชั้นที่น่าจะเหมาะสมที่สุดก็น่าจะเป็น ม.2 หรือ ม.3 ครับ เพราะ ม.2 เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน และ ม.3 เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ครับ

ซึ่งผมคิดว่าถ้านำวิธีการสร้าง AI หรือ Machine Learning นี้ไปใช้ในการสอน เด็กๆ ก็น่าจะได้องค์ความรู้ วิธีการคิด และความสนุกจากการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณนี้แน่ๆ ลองดูครับ

Download the PDF file .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.