วิทยากร: การอบรมครูห้องเรียนพิเศษ สพฐ. ภาคอีสาน (ขอนแก่น)

และแล้วก็มาถึงภาคที่ 4 ตามโครงการอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ. ครับ ซึ่ง สพฐ.​ร่วมกับ สสวท. ในการจัดกิจกรรมอบรมครูทั้งนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ การอบรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา สำหรับผมเองได้รับมอบหมายให้ไปช่วยงานและเป็นวิทยากรอบรมในเรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดสมองกล Arduino ครับ มีครูคอมพิวเตอร์ภาคอีสานเข้าร่วมทั้งหมด 54 คน ที่มาจากโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ ม.ปลายครับ…