การใช้ Elabsheet.org ในการสร้างโจทย์โปรแกรมภาษาไพทอนและตรวจให้อัตโนมัติ

เอกสารแนะนำการใช้ Elabsheet.org ในการสร้างโจทย์โปรแกรมภาษาไพทอนและตรวจให้อัตโนมัติ ฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อให้คุณครูที่ต้องการความสะดวกในการสอนภาษาโปรแกรมและมีระบบตรวจให้อัตโนมัติ โดยที่คุณครูไม่ต้องโหลดโปรแกรมนักเรียนมารันทุกครั้งครับ ระบบ elabsheet.org นี้เป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องขอขอบคุณทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มากจริงๆ เพราะทำให้ผมสอนไพทอนและสอนวิชาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก(ภาษาซี) สร้างโจทย์และมีระบบตรวจทำให้ชีวิตสบายขึ้นมากครับ หากคุณครูสอนวิชาเหล่านี้ และต้องการใช้งาน elabsheet.org สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จากเอกสารที่ผมจัดทำไว้ต่อไปนี้ได้เลยครับ โดยลิงค์ที่คุณครูสามารถแก้ไขหรือนำไปปรับใช้ได้มีดังนี้ครับผม   โปรแกรมหาค่าความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก ลิงค์ครู(แก้ไขได้) : https://elabsheet.org/elab/taskpads/change/x83g3gtyeg/koeg5pjw1t/ ลิงค์สำหรับผู้ใช้ : https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/x83g3gtyeg/   โปรแกรมตรวจสอบชนิดของเลขจำนวนเต็ม…