งานวิจัย: ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเล็กๆ ที่จัดทำขึ้นในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลความสามารถของนักเรียนในการนำความรู้ที่ได้เรียนไปสร้างเป็นชิ้นงานหรือโครงงานคอมพิวเตอร์

9 thoughts on “งานวิจัย: ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • July 3, 2013 at 10:31 am
  Permalink

  อาจารย์คะพี่อยากได้งานวิจัยและแผนการสอนที่เกี่ยวกับงานวิจัยนี้ของอาจารย์เพื่อมาดูตัวอย่าง พี่อยู่ กศน.อำเภอสว่างแดนดิน กำลังเรียน ป.บัณบัณฑิตวิชาชีพครูค่ะ

  Reply
 • July 24, 2013 at 5:50 am
  Permalink

  ขอบคุณมากค่ะ เห็นแนวทงการสอนด้วยโครงงาน

  Reply
 • August 25, 2013 at 3:02 am
  Permalink

  ขอบคุณมากคะ่ นำมาใช้เป็นแนวทางการสอนได้ดีมาก

  Reply
 • December 4, 2013 at 5:48 am
  Permalink

  เป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่สืบค้นมากคะ
  ขออนุญาต นำไปประยุกต์การเรียนการสอน

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *