รายงานการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

Related Posts

ผลการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ปทุมธานี กลุ่มที่ 1

ผลการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี กลุ่ม 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ไปต่อ 8 ทีม ในระดับภาค และขอเป็นกำลังใจให้อีก 12 ทีมให้มีกำลังใจในการพัฒนาตนเองต่อไปครับ

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2558 Download the PDF file .

รายงานการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2/2556]

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 from Nattapon

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) [1/2556]

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 from Nattapon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.