ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตอนที่ 1 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เอกสารประกอบการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ วิชาเลือกระดับชั้น ม.4 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครับ

คุณครูที่สอนวิชานี้สามารถนำไปเป็นแนวทางและปรับใช้ได้นะครับ หากมีข้อแนะนำประการใด สามารถคอมเม้นต์แนะนำไว้ได้ครับ

#ครูณัฐพล

KB-IDE + ESP32 + Blynk อ่านค่าจากอุปกรณ์บน ESP32 มาแสดงบน Blynk โดยใช้ KB-IDE

วิธีการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ท…

KB-IDE + ESP32 + Blynk สั่งงานเปิด-ปิดไฟด้วย Blynk

การเขียนโปรแกรมควบคุมระยะไก…

KB-IDE + ESP32 เปิด-ปิดไฟ LED เบื้องต้น

ทดลองเขียนโปรแกรมเปิด-เปิดไ…

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย KB-IDE

แนะนำเครื่องมือสำหรับเขียนโ…