python วันละข้อ || โปรแกรมคำนวณอย่างง่าย (พื้นที่สามเหลี่ยม)

หลังจากที่เราเขียนโปรแกรมแส…

python วันละข้อ || คำสั่งรับค่า input()

วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการร…