สร้างเกมด้วย Scratch || Scratch Game – Space to Home

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Scratch ฝีกทักษะการคิดเชิงคำนวณ ไฟล์ https://drive.google.com/file/d/1QHwPeu4RQSDEMuYyB28G-OSqJxOcu6DT/view?usp=sharing