ดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์และโรงเรียนระยองวิทยาคม

ดูงานกำเนิดวิทย์ ระยองวิทยาคม

วันที่ 19 .. 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนำคณะครูฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโรงเรียนระยองวิทยาคม

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับนักเรียน ม.ปลาย ปีละ 72 คน จัด 4 ห้องเรียนๆ ละ 18 คน ในการจัดการเรียนการสอน ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching โดยการสอน 1 ห้องเรียนจะมีครูเข้าสอนพร้อมกัน 3 คน เช่น วันนี้เรียนไฟฟ้า ครูที่ถนัดไฟฟ้าก็จะเป็นผู้สอนหลัก อีกสองคนเป็นโค้ช โดยมีการออกแบบการสอนร่วมกัน ใช้เอกสาร ใบกิจกรรมต่างๆ เหมือนกันที่ทำร่วมกัน

นักเรียนที่เข้าศึกษาได้จะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนโดยไม่ผูกมัดจนถึงปริญญาเอกครับ

ลักษณะเด่นที่ผมชอบของที่นี่คือการจัดหลักสูตรที่มีหลักสูตรพื้นฐานปกติ เรียนตามที่ สพฐ.กำหนดในหลักสูตรแกนกลาง แล้วยังมีหลักสูตรวิชาเลือกที่นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจจริงๆ เช่น เด็กๆต้องการเรียนเกี่ยวกับ Microcontroller ก็จะมาเรียนด้านนี้แบบเจาะลึกไปเลย อยากเรียนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ก็จะมาเรียนด้านนี้แบบเจาะลึกเช่นกัน ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เด็กรู้ตัวตนตัวเองว่าชอบทางด้านนั้นจริงหรือไม่ สุดท้ายแล้ว เมื่อเค้าจบ ม.6 เค้าก็จะรู้ว่าอยากเรียนอะไร ชอบอะไร บางคนเข้ามาโดยมีเป้าหมายว่าจบ ม.6 จะไปเรียนแพทย์ แต่ก็มาเปลี่ยนแปลงความคิดภายหลังเพราะการจัดหลักสูตรตามความสนใจของนักเรียนจริงๆ แบบนี้ครับ

เด็กๆ ที่จบที่นี่ไม่ได้มีแต่เก่งเรื่องเรียนอย่างเดียว แต่เป้าหมายของที่นี่ที่ท่านผู้อำนวยการได้แนะนำคือ โรงเรียนมีการบ่มเพาะนักเรียนทั้งทางด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต ด้านทักษะการวิจัย และด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งมีหลักฐานมีวิธีการที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้หรือปรับใช้ได้ครับ

—————————

โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนนี้ผมได้ยินชื่อเสียงมานาน เพราะเวลาไปแข่งขัน สอวน. ระดับชาติ ก็จะเจอนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นตัวแทนของศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา 4-5 คน จาก 6 คนครับ พอเข้ามาเรียนรู้แนวทาง นโยบาย หลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนก็เชื่อได้ทันทีว่าโรงเรียนมีการวางแผนการมาดีจริงๆ

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนหลายหลักสูตร ผมเองก็ดูเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ที่รับฟังและเรียนรู้มาก็คือโรงเรียนมีห้องเรียน Smart Com .ต้น และ วิทย์คอม ม.ปลายครับเด็กๆกลุ่มนี้ก็จะได้รับการเรียนรู้ในรายวิชาพิเศษๆเพิ่มเติมอีกและมีข้อกำหนดเรื่องของการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆด้วย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เด็กๆ ประสบความสำเร็จได้ ก็ต้องเป็นหน้าที่สำคัญของครูที่ผมต้องขอชื่นชม เพราะคุณครูที่นี่คอยกำชับ สนับสนุน และส่งเสริมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในเวลาแบบจริงๆ จังๆ ครับ

—————————-

นี่ก็เป็นข้อสรุปเล็กๆ น้อยๆ ที่ผมได้จากการมาศึกษาดูงานของทั้งสองโรงเรียนในวันนี้ที่อยากจะส่งต่อให้กับคุณครูได้ศึกษาเป็นแนวทางในการนำไปจัดการเรียนการสอนครับ

หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับคุณครูบ้างนะครับ

ครูณัฐพล บัวอุไร

 

Related Posts

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์ ค่ายที่ 2 ปี 2565

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ครูดี…

ประกาศผล สอวน.คอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปีนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายที่ 1 สอวน.คอมพิวเตอร์ มากที่สุดเป็นประวัติการณ์เลยก็ว่าได้ครับ ผ่านเข้าค่ายทั้งสิ้น 35 คน จากรายชื่อที่ประกาศออกมา 71 คน และยังมีตัวสำรองอีก 8 คนครับ ดีใจมากกกกกก

มุทิตา…กษิณาลัย สกร. 2565

ปีนี้ที่โรงเรียนมีคุณครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่านครับ สำหรับคุณครูทั้ง 3 ท่าน ถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของโรงเรียนเลยก็ว่าได้ และส่วนหนึ่งก็เป็นบุคคลที่ส่งเสริม สนับสนุนผมให้ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือได้รับโอกาสในหลาย ๆ เรื่องครับ ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ทั้ง 3 ท่านครับ

วิทยากร: การอบรมโครงการ “โปรแกรมมิ่งในชีวิตประจำวัน” โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

วันนี้ได้รับเกียรติจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้ไปเป็นวิทยากรโครงการอบรมนักเรียนห้องเรียนวิศวกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “โปรแกรมมิ่งในชีวิตประจำวัน” ครับ

จากหัวข้อก็ใช้เวลาคิดอยู่หลายวันเหมือนกันว่าจะเชื่อมโยงอย่างไรดี ในการเริ่มต้นบทเรียนของวันแรก เพราะการอบรมทั้ง 2 วันที่เตรียมไว้เป็นการอบรมการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน และการเขียนโปรแกรมบนบอร์ด Arduino ครับ

เกียรติคุณบัตรครูผู้สอนสวนกุหลาบตามมาตรฐานกุหลาบหลวง

ปีนี้ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนให้ได้รับเกียรติคุณบัตรการเป็นแบบอย่างของครูผู้สอนสวนกุหลาบ ตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวงครับ โดยได้รับเกียรติคุณบัตรกับนายกสภาสถาบันสวนกุหลาบ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. ครับ

เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากอีกรางวัลหนึ่งสำหรับการทำงานและการเป็นครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบของผมครับ ซึ่งก็ต้องขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารที่เสนอชื่อ เพื่อนครู และนักเรียนที่ผมได้สอนและไม่ได้สอนทุกคนครับ

Quizizz : สร้างสื่อการสอนแบบ Active Learning ด้วย Quizizz

สวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้เป็นการแนะนำการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Quizizz.com เพื่อให้ห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนแบบ Active Learning ครับ สื่อที่สร้างสามารถกำหนดเป็น Homework ให้นักเรียนทำตามเวลาที่สะดวก หรือจะจำมาใช้ในห้องเรียนให้นักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันก็ได้ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.