ไพทอนวันละข้อ || แสดงชื่อ 100 รอบ

บทเรียนต่อไปนี้ อยากให้ทุกคนมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมให้สามารถทำงานซ้ำได้ครับ ด้วยการใช้คำสั่ง for() การทำงานของระบบรอบ ๆ ตัวเราในทุกวันนี้มักจะมีการทำงานซ้ำ ๆ กันอยู่เสมอครับ เช่น การสั่งให้ถังเครื่องซักผ้าหมุนกลับไปกลับมา การสั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้าไปเรื่อย ๆ หรือการตรวจสอบการชนเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังรถยนต์