พลังของดอกเบี้ยทบต้นและเทคนิค DCA

ครั้งนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังของดอกเบี้ยทบต้น ว่ามันมีพลังขนาดไหน หากเรามีความอดทนเพียงพอ อนาคตมันจะงอกเงยเพียงใด แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องผ่านการคัดกรองหุ้นที่มีคุณภาพและคาดว่าจะเติบโตได้ดีในอนาคตครับ

Google Slide: python loop (for and while)

การทำงานของคอมพิวเตอร์อีกรูปแบบนึง ก็คือการทำงานซ้ำครับ ซึ่งเราจะเห็นได้จากอุปกรณ์หรือระบบรอบ ๆ ตัวเรา มักจะมีการทำงานซ้ำ ๆ อยู่เสมอ เช่น ลิฟต์เมื่อทำงานก็ต้องมีการตรวจสอบน้ำหนักรวมเวลาคนเข้าลิฟต์ตลอดเวลาว่าเกินกำหนดหรือไม่ เครื่องวัดอุณหภูมิต้องทำการตรวจสอบตลอดเวลาว่ามีวัตถุอยู่ในระยะที่จะทำการวัดอุณหมิหรือไม่ ดังนั้น การทำงานแบบทำซ้ำหรือวนซ้ำจึงเกิดขึ้นได้เสมอรอบ ๆ ตัวเราครับ