Tagged: python

0

วิทยากร : การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ สพม.18

เป็นอีกครั้งที่ได้รับโอกาสให้ไปบรรยายและอธิบายเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณให้ครูมัธยมได้ทราบและนำไปจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับตัวชี้วัดครับ ครั้งนี้ได้รับโอกาสให้ไปที่ สพม.18 ที่โรงเรียนชลกัลยานุกูล จ.ชลบุรี คุณครูที่เข้าร่วมก็จะเป็นคุณครูในสังกัด สพม.18 ได้แก่จังหวัดชลบุรี และระยองครับ โดยส่วนใหญ่จะเป...

0

PowerPoint สอนการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนสำหรับครูมัธยมศึกษา

เอกสารการสอนภาษาไพทอนนี้ ผมได้รวบรวมไว้โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ผมเขียนทั้งหมดนั้นเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา ได้แก่ รู้จักตัวดำเนินการ ตัวแปรเบื้องต้น สามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ สามารถคำนวณ ประมวลผล ตัดสินใจ ทำซ้ำ เขียนเป็นฟังก์ชันได้ รวมทั้งมีเรื่อง python turtle ด้วย ซึ่งคุณครูสามารถนำไปใช้สอนนัก...

0

About Python

Python คืออะไร?  Python เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่มีลักษณะการทำงานแบบอินเตอร์พรีเตอร์ คือการทำงานแบบบรรทัดต่อบรรทัด ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1989 โดย Guido van Rossum ภาษา Python ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดยไม่ยึดติดกับ Platform นั่นหมายความว่า เราสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนได้ทุกระบบปฏิบัติการ (Unix, L...

0

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Python

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่สามารถทำงานได้บนหลายๆ แพลตฟอร์ม ทั้ง Windows Mac OS X Lunux ฯลฯ ซึ่งผู้ที่สนใจเขียนโปรแกรมด้วยภาษา python สามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งได้ง่าย ตามขั้นตอนดังนี้ครับ การดาวน์โหลดและติดตั้ง Python สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 1. เข้าไปที่เว็บไซค์ www.python.org 2. ไปที...