Tagged: arduino

0

วิทยากร: การอบรมครูห้องเรียนพิเศษ สพฐ. ภาคอีสาน (ขอนแก่น)

และแล้วก็มาถึงภาคที่ 4 ตามโครงการอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ. ครับ ซึ่ง สพฐ.​ร่วมกับ สสวท. ในการจัดกิจกรรมอบรมครูทั้งนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ การอบรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา สำหรับผมเองได้รับมอบหมายให้ไป...

0

การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สพฐ. (ภาคใต้)

ได้รับเกียรติจาก สพฐ. และ สสวท. อีกครั้งในการเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางโปรแกรมเสริม พสวท. สำหรับครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครับ

ในรอบนี้จัดขึ้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ให้กับเราในการอบรมครู ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

0

การอบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 สำหรับนักเรียนทุน พสวท.

ได้รับโอกาสดีอีกครั้งที่ได้รับเชิญเป็นครูผู้สอนนักเรียนหัวกะทิของประเทศ นั่นก็คือนักเรียนทุน พสวท. ที่อนาคตคงจะได้เรียนจบ ดร.​ จากต่างประเทศกันทุกคน แต่สำหรับนักเรียนนักเรียนเพิ่มเข้ารับทุนเป็นปีแรกครับ และอยู่ในระดับชั้น ม.4 ใน ม.4 นี้นักเรียนจะได้เรียนวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 1 ...

0

วิทยากร: การอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ.

สพฐ. ร่วมกับ สสวท จัดการอบรมให้กับครูในโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ. และ พสวท. กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก สสวท. ให้ไปเป็นทีมงานวิทยากรในการอบรมครูตั้งแต่วันแรก (23 พ.ค. 62) ในการเตรียมการ เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการอบรมในส่วนของคอมพิวเตอร์ครับ ซึ่งก็คือการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino ...