Jan 20

[c language #10] คำสั่ง For

คำสั่ง for เป็นคำสั่งที่สั่งให้โปรแกรมทำงานซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีตัวอย่างการใช้งานดังนี้

for(ค่าเริ่มต้น; ประโยคเงื่อนไข; การเพิ่มค่าจากค่าเริ่มต้นไปยังค่าสิ้นสุด)

{

คำสั่ง;

}

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงชื่อ-นามสกุลของตนเองจำนวน 10 ครั้ง

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

int main()

{

int i;

for(i=1; i<=10; i++)

{

printf(“Nattapon Buaurai\n”);

}

system(“pause”);

return 0;

}

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงเลขคู่ตั้งแต่ 1 – 20

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

int main()

{

int i;

for(i=2; i<=20; i=i+2)

{

printf(“%d\n”,i);

}

system(“pause”);

return 0;

}

โจทย์ฝึกสมอง!!

รับเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวนเข้าสู่โปรแกรม และแสดงชื่อตนเองตามจำนวนครั้งที่รับเข้า ดังตัวอย่างการแสดงผลต่อไปนี้

Input your number : 5

Nattapon buaurai

Nattapon buaurai

Nattapon buaurai

Nattapon buaurai

Nattapon buaurai

Jan 20

[c language #9] If-Else

คำสั่ง If-Else เป็นคำสั่งที่สั่งให้โปรแกรมเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีตัวอย่างการใช้งาน ดังนี้

if(เงื่อนไข)

{

คำสั่ง1;

คำสั่ง2;

.

คำสั่ง n;

}

โปรแกรมนี้จะทำคำสั่ง 1-n หรือทำคำสั่งใน { } ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขหลังคำสั่ง if เป็นจริง

หรือ

if(เงื่อนไข)

{

คำสั่ง 1;

}

else

{

คำสั่ง 2;

}

โปรแกรมนี้จะทำคำสั่ง 1 เมื่อเงื่อนไขหลังคำสั่ง if เป็นจริง และจะทำคำสั่ง 2 เมื่อเงื่อนไขหลัง if ไม่เป็นจริง

กรณีมีมากกว่า 1 เงื่อนไข

if(เงื่อนไข 1)

{

คำสั่ง 1;

}

else if(เงื่อนไข 2)

{

คำสั่ง 2;

}

else

{

คำสั่ง 3;

}

โปรแกรมจะทำคำสั่ง 1 เมื่อเงื่อนไข 1 เป็นจริง

โปรแกรมจะทำคำสั่ง 2 เมื่อเงื่อนไข 2 เป็นจริง

โปรแกรมตจะทำคำสั่ง 3 เมื่องเงื่อนไข 1 และ 2 เป็นเท็จ

 

ตัวอย่างโปรแกรมตรวจสอบเลขมากกว่า-น้อยกว่า

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

int main()

{

int x,y;

printf(“Input your number1 : “);

scanf(“%d”,&x);

printf(“Input your number2 : “);

scanf(“%d”,&y);

if(x>y) { printf(“%d > %d\n”,x,y); }

else if(x<y) { printf(“%d < %d\n”,y,x); }

else { printf(“%d = %d\n”,x,y); }

system(“pause”);

return 0;

}

ตัวอย่างโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่-เลขคี่

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

int main()

{

int x;

printf(“Input your number : “);

scanf(“%d”,&x);

if(x%2==0)

{

printf(“%d is even number\n”,x);

}

else

{

printf(“%d is odd number\n”,x);

}

system(“pause”);

return 0;

}

โจทย์ปัญหา…ตามหายอดฝีมือ!!!

          จงเขียนโปรแกรมเพื่อตัดเกรดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามรูปแบบการแสดงผลต่อไปนี้

Input your score : 79

You get B

Jan 15

[วันครู 2557] รำลึกถึงครูธิภัทร สุวานิช

kruday57วันครูมาถึงอีกครั้งในปี 2557 นี้ สำหรับปีที่แล้วผมได้เขียนบล็อกเพื่อรำลึกถึงครูสมจิตต์ ธรรมมา ซึ่งเป็นครูที่สอนผมในสมัยที่ผมเรียนชั้นประถมศึกษา แต่พอขึ้นชั้นมัธยมศึกษา แม่ก็พาผมไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนนั้นก็คือโรงเรียนมัธยมผดุงวิทยาครับ

 

สำหรับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตผมช่วงเวลาที่ผมเรียนที่นี่เป็นเวลา 3 ปี คือ ม.1-ม.3 ถือได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่แตกต่างจากชั้นประถมมากมายเลยทีเดียว เพราะผมเจอเพื่อนที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งเพื่อนดี เพื่อนเล่น เพื่อนเรียน ฯลฯ แต่สิ่งที่ผมจำและไม่มีวันลืมไปตลอดก็คือความมีน้ำใจและการสนับสนุนของคุณครูท่านหนึ่ง คุณครูท่านนั้นก็คือครูธิภัทร สุวานิช ซึ่งในปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา

 

การที่ผมไม่ลืมคุณครูท่านนี้ ก็เพราะท่านเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนและแนะนำผมในการศึกษาเล่าเรียนมาโดยตลอด นอกจากการอบรมสั่งสอนแล้ว ท่านเป็นผู้แนะนำให้ผมไปสมัครเรียนที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ โดยท่านเสียสละเวลาที่จะเดินทางและพาผมไปสมัครเรียนด้วย แต่ก็น่าเสียดายครับที่ผมไปช้าเกินไป เพราะเค้าปิดรับสมัครไปแล้ว แต่ท่านก็ยังสนับสนุนผมต่อ โดยแนะนำและพาผมไปสมัครที่โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี ซึ่งผมขอบอกเลยว่าถึงแม้ผมจะเรียน ม.ต้น และพอมี ประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่นมาบ้าง แต่พอมาเจอกับโลกที่กว้างขึ้นแบบนี้ผมก็ถึงกับงบไปเลยทีเดียว ก็เพราะด้วยที่ผมคงเป็นเด็กบ้านนอก ต่างจังหวัดที่ไม่ค่อยได้เข้าเมือง ไม่รู้เรื่องการศึกษาต่อ และไม่มีผู้ให้ข้อมูลด้านนี้ซักเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าผมโชคดีมากครับ ที่ได้มีโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยาแห่งนี้ และก็โชคดีมากที่สุดที่ได้รับการช่วยเหลือดูแล สนับสนุนจากคุณครูธิภัทร สุวานิช ซึ่งทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนประจำจังหวัดปทุมธานี

 

ณ โอกาสวันครูปีนี้ ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเคารพ ตอบแทนบุญคุณของคุณครูธิภัทร สุวานิช แต่ผมก็ยังรำลึกถึงท่านอยู่เสมอว่าท่านคือครูคนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตการศึกษาเหล่าเรียนของผมประสบความสำเร็จ และมีอนาคตมาถึงทุกวันนี้ครับ

Dec 11

[c language #8] ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบที่นิยมใช้กันมีดังนี้

==    ตัวดำเนินการเท่ากัน

!=    ตัวดำเนินการไม่เท่ากัน

>=    ตัวดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับ

<=    ตัวดำเนินการน้อยกว่าหรือเท่ากับ

>    ตัวดำเนินการมากกว่า

<    ตัวดำเนินการน้อยกว่า

ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนต้องการเปรียบเทียบว่า 10 และ 20 เท่ากันหรือไม่ จะเขียนได้ดังนี้

10 == 20       ซึ่งถ้าเท่ากันจริง โปรแกรมจะคืนค่า 1 แต่ถ้าไม่เท่ากันโปรแกรมจะคืนค่า 0

หรือต้องการเปรียบเทียบว่า 10 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 จริงหรือไม่ จะเขียนได้ดังนี้

10 >= 20       ซึ่งถ้าจริง โปรแกรมจะคืนค่า 1 แต่ถ้าไม่จริงโปรแกรมจะคืนค่า 0

ตัวอย่างโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่า 10 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 จริงหรือไม่

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

int main()

{

int x;

x = 10>=20;

printf(“%d\n”,x);

system(“pause”);

return 0;

}

ผลลัพธ์

0

          หมายความว่าการเปรียบเทียบ 10 >= 20 เป็นเท็จ หรือ 10 ไม่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 20 นั่นเอง

Dec 11

[c language #7] ตัวดำเนินการคำนวณ

ตัวดำเนินการคำนวณพื้นฐาน มีดังนี้

+   ตัวดำเนินการ     บวก

-   ตัวดำเนินการ     ลบ

*   ตัวดำเนินการ     คูณ

/   ตัวดำเนินการ     หาร

%   ตัวดำเนินการมอดูลัส (Modulus) หรือหารแล้วเอาเฉพาะเศษนั่นเอง

ในการทำงานของตัวดำเนินการคอมพิวเตอร์จะมีลำดับการทำงานดังนี้

1.      ( )           คอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณในวงเล็บก่อนเสมอ

2.      *  /  %    จากนั้นจะทำการคูณ หาร มอดูลัส  เรียงจากซ้ายไปขวา เจอเครื่องหมายใดก่อน ทำก่อน

3.      + -          และทำการบวก ลบ เรียงจากซ้ายไปขวา

โจทย์ทดสอบความเข้าใจ ลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูนะครับ

1. x = 4 + 5 * 3

ตอบ x = ……………….

2. y = 3 + 6 / 2 + 1

ตอบ y = ……………….

3. z = 5 % 2

ตอบ z = ……………….

4. m = (5 % 3) + (7 + 3) * 2

ตอบ m = ………………

5. n = 10 / 5 + 7 * 2 – 6 / 3 / 2

ตอบ n = ……………….

 

ความรู้เพิ่มเติมการเขียนโปรแกรมที่มีการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และมีการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ในภาษาซีช่วยในการเขียนโปรแกรมได้ โดยมีฟังก์ชันที่ควรรู้จักดังนี้ฟังก์ชัน sqrt() ใช้สำหรับหารากที่สอง มีวิธีใช้คือ

x = sqrt(ค่าที่ต้องการหารากที่สอง);

ฟังก์ชัน sin() ใช้สำหรับหาค่ามุม sin มีวิธีใช้ดังนี้

x = sin(ค่ามุม);

เป็นต้น

หมายเหตุ นักเรียนจะสามารถใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ได้ นักเรียนจะต้องทำการ include ไฟล์ math.h ก่อนเท่านั้น

โจทย์ฝึกสมอง…ประลองฝีมือ

จงเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาตามสูตรการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงต่อไปนี้

  1. s = (u + v) / 2 * t
  2. v = u + a * t
  3. s = (u * t) + (1 / 2 * a * t * t)

ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ครูตรวจได้เลยครับ โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้เพื่อส่งคำตอบ

answer

ตรวจผลการส่งได้จากลิงค์นี้เลยครับ ตรวจผลการส่

Nov 20

[c language #6] การรับข้อมูลเข้าทางคีย์บอร์ด

ฟังก์ชัน Scanf เป็นฟังก์ชันสำหรับรับข้อมูลจากคียร์บอร์ดเข้าสู่โปรแกรม โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

int number;
scanf(“%d”, &number);

บรรทัดที่ 1 : เป็นการประกาศตัวแปรชนิดจำนวนเต็มบวก ชื่อ number

บรรทัดที่ 2 : รอรับค่าทางคีย์บอร์ด (จะทำงานเมื่อกดปุ่มที่คีย์บอร์ด) โดยจะเก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มไว้ที่ตัวแปร number (ใช้ %d เพราะตัวแปร number เป็นตัวแปรชนิด int หรือตัวเลขจำนวนเต็ม)

ตัวอย่าง

char name;

scanf(“%c”, &name);

บรรทัดที่ 1 : เป็นการประกาศตัวแปรชนิดตัวอักษรหรืออักขระ ชื่อ name

บรรทัดที่ 2 : รอรับค่าทางคีย์บอร์ด (จะทำงานเมื่อกดปุ่มที่คีย์บอร์ด) โดยจะเก็บค่าตัวอักษร 1 ตัวไว้ที่ตัวแปร name (ใช้ %c เพราะตัวแปร name เป็นตัวแปรชนิด char หรืออักขระ)

โจทย์ฝึกสมอง…ประลองฝีมือ

จงเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บค่าต่อไปนี้ไว้ในตัวแปร และแสดงผลออกทางหน้าจอ

3.57

45672

0.711

B

TriumUdom

ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ครูตรวจได้เลยครับ โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้เพื่อส่งคำตอบ

answer

ตรวจผลการส่งได้จากลิงค์นี้เลยครับ ตรวจผลการส่ง

Nov 20

[c language #5] ตัวแปรและ Text Formatting

ตัวแปร (variable) คือสิ่งที่จะช่วยเราจำค่าต่างๆ ไว้แสดงค่าหรือคำนวณภายหลัง โดยตัวแปรเหล่านี้จะเก็บค่าเอาไว้ในหน่วยความจำ (Memory) ของคอมพิวเตอร์นั่นเอง

การประกาศตัวแปร (Declarations) ก่อนที่เราจะนำตัวแปรมาใช้ได้ เราต้องประกาศตัวแปรเสียก่อน โดยมีรูปแบบดังนี้

int number;

char letter;

ชนิดของตัวแปร

Type name                                   meaning                                                                                          Format

char                                                ใช้เก็บตัวอักษรหรืออักขระ 1 ตัว (Character)                                      %c

int                                                    ใช้เก็บเลขจำนวนเต็ม (Integer)                                                            %d

float                                                 ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง (Floating number)                                      %f

double                                            ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง ที่มีขนาดใหญ่กว่า float                                  %lf

การกำหนดค่าตัวแปร คือการเปลี่ยนค่าที่ตัวแปรนั้นๆ เก็บไว้ในหน่วยความจำ ซึ่งเป็นค่าที่กำหนดขึ้น

int x;

x = 5;

บรรทัดแรกคือการประกาศตัวแปรที่มีชื่อว่า  x  ไว้เก็บข้อมูลประเภทเลขจำนวนเต็ม (Integer)
บรรทัดที่สอง คือการกำหนดค่าตัวแปร ในที่นี้เป็นการกำหนดค่า 5 ลงในตัวแปร x

เราสามารถกำหนดค่าตัวแปรพร้อมๆ กับการประกาศตัวแปรได้ ดังนี้

int x = 5;
char c = ‘A’;

ภาษาซีมีกฏเกณฑ์ในการตั้งชื่อตัวแปรดังนี้
1.  ต้องประกอบขึ้นจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมาย  _  (Underscore) เท่านั้น
2.  อักขระตัวแรกจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือเครื่องหมาย  _  เท่านั้น (ห้ามเป็นตัวเลข)
3.  ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กถือเป็นคนละตัวกัน เช่น Salary และ SALARY เป็นชื่อที่แตกต่างกัน
4.  มีความยาวไม่เกิน 31 อักขระ
5.  ชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (Reserved word)

———————————————————————-

Text Formatting

คำสั่ง printf() นอกจากจะใช้แสดงผลข้อความธรรมดาๆ แล้ว ยังสามารถจัดรูปแบบให้กับข้อความได้อีกด้วย ซึ่งชื่อเต็มๆของ printf  ก็คือ print formatted นั่นเอง

ตัวอย่างโค๊ด

int x = 5, y = 7;

char c = ‘A’;

float r = 5.55;

printf(“Value of x + y = %d”, x + y);

printf(“Value of c = %c”, c);

printf(“Value of r = %f”, r);

ผลลัพธ์

Value of x + y = 12

Value of c = A

Value of r = 5.550000

โจทย์ท้าดวล!!! (5 คะแนน)

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม โดยมีการประกาศค่าตัวแปรดังต่อไปนี้ และแสดงผลค่าของตัวแปรออกทางหน้าจอ ดังตัวอย่างผลลัพธ์

กำหนดตัวแปร

char str = ‘Z’;

float grade = 3.55;

int number1 = 50, number2 = 100;

ผลลัพธ์ที่ต้องการให้แสดงออกทางหน้าจอ

Number1 – Number2 = -50

Number1 / Number2 = 0

My grade is 3.55

My char is Z

ทำเสร็จแล้ว…จะช้าอยู่ใยล่ะครับ ส่งมาให้ครูตรวจได้เลย โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้เพื่อส่งคำตอบ

answer

ตรวจผลการส่งได้จากลิงค์นี้เลยครับ ตรวจผลการส่ง

Nov 14

[c language #4] Escape Character และ Comment

Escape Character

ในการเขียนโปรแกรมให้มีการแสดงผลเครื่องหมายพิเศษต่างๆ เช่น เครื่องหมายคำพูด ” หรือเครื่องหมาย \  เราจะเขียนโปรแกรมอย่างไร เพราะเครื่องหมายคำพูดถูกใช้อยู่ในฟังก์ชัน printf() อยู่แล้ว เพราะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงขอบเขตเริ่มต้นและสิ้นสุดของข้อความ (สายอักขระหรือ string)

แล้วหากเราต้องการแสดงเครื่องหมายเหล่านี้ออกจากหน้าจอจะทำอย่างไรดีล่ะ?

วิธีการนั้นง่ายๆ แค่เอาเครื่องหมาย \ ซึ่งเรียกว่า อักขระหลีก (Escape character) ไปวางไว้หน้าอักขระเหล่านั้น มีผลให้อักขระที่ตามหลังเครื่องหมาย \ หนึ่งตัว มีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น  \n จากเดิม n ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวหนึ่งเมื่อเติมเครื่อง \ ไว้ข้างหน้า ก็จะกลายเป็น อักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (New line character) ทันที

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ

\t   จะแสดงผล เว้นระยะ 1 แท็บ
\0  จะแสดงผล อักขระ NULL (ว่างเปล่า)
\’   จะแสดงผล อักขระ ‘
\”   จะแสดงผล อักขระ ”
\\   จะแสดงผล อักขระ \

ตัวอย่างโค๊ด

printf( “Mr. A said \”I like C programming\” yesterday.” );

ผลลัพธ์

Mr. A said “I like C programming” yesterday.

 

Comment 

บางครั้ง เราอาจต้องการเขียนข้อความอธิบายการทำงาน หรือคำสั่งต่างๆ (Statement) ของโปรแกรมเพื่อให้คนอื่นหรือแม้แต่ตัวเราเองซึ่งมาอ่านในภายหลัง สามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยข้อความเหล่านี้ เราไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล จะทำอย่างไร ?

ตัวอย่างโค๊ด

// this is a comment and will not be shown in output.

printf( “This isn\’t a comment” ); // this is a single line comment

/*
This is a multiple line comment.
Comment #1
Comment #2
*/

ผลลัพธ์

This isn’t a comment

เราเรียก ข้อความที่ไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลนี้ว่า คอมเม้นท์ (Comment) มีอยู่สองแบบ
1. คอมเม้นท์แบบบรรทัดเดียวจบ (Single line comment)
ข้อความที่ตามหลังเครื่องหมาย // ในบรรทัดนั้นทั้งบรรทัด จะไม่ถูกประมวลผล
คอมพิวเตอร์จะเริ่มประมวลผลโค๊ดใหม่ในบรรทัดถัดไป
2. คอมเม้นท์แบบหลายบรรทัด (Multiple line comment)
เริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย  /*  และจบด้วยเครื่องหมาย */
ข้อความที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายทั้งสองนี้ จะถือว่าเป็น Comment ทั้งหมด

ที่มา : www.programming.in.th

***รอบนี้ไม่มีภาระงานให้นักเรียนทำนะครับ :) แต่รอบหน้ามีแน่นอนครับ

Nov 14

[c language #3] New line ขึ้นบรรทัดใหม่อย่างไรดี?

หากนักเรียนได้ลองใช้ฟังก์ชัน printf() เพื่อแสดงผลข้อมูลไปบ้างแล้ว นักเรียนจะพบว่ามีการแสดงผลเพียงบรรทัดเดียว แม้เราจะใช้ฟังก์ชัน printf() อีกบรรทัดหนึ่งก็ตาม ผลลัพธ์ที่แสดงออกจากหน้าจอก็ยังแสดงผลเพียงบรรทัดเดียว เช่น

printf(“My name is Nattapon”);

printf(“I am a student”);

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

My name is NattaponI am a student

แล้วทำอย่างไร เราถึงจะทำให้ผลลัพธ์ที่แสดงออกทางหน้าจอ มีการแสดงผลแบบเว้นบรรทัดล่ะ?

คำตอบนั้นก็คือ เราจะใช้คำสั่ง \n นั่งเองครับ

หลักการใช้งานง่ายๆ ก็คือ หากต้องการให้มีการเว้นบรรทัดตรงไหน เราก็จะพิมพ์ \n ไว้ตรงนั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

printf(“My name is Nattapon\n”);

printf(“I am a student”);

หรือ

printf(“My name is Nattapon”);

printf(“\nI am a student”);

หรือ

printf(“My name is Nattapon\nI am a student”);

จากตัวอย่างโค๊ดข้างต้น เราจะได้ผลลัพธ์ในแบบเดียวกันคือ

ผลลัพธ์

My name is Nattapon

I am a student

ดังนั้นสรุปได้ว่า หากต้องการเขียนโปรแกรมให้การแสดงผลมีการเว้นบรรทัด เราจะใช้คำสั่ง \n นั่นเองครับ

 

โจทย์ประลองปัญญา (ทำได้เอาไปเลย 5 คะแนน)

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมให้แสดงผลดังนี้

******************************************************

*                                    Main Menu                               *

*                        1. Addition                                            *

*                         2. Minus                                               *

*                         3. Multiply                                             *

*                         4. Divide                                               *

*******************************************************

 

You select :

เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้นักเรียนคลิกลิงค์ด้านล่างนี้ แล้วคัดลอกโค๊ดโปรแกรมทั้งหมดส่งมาในระบบครับ

คลิกเพื่อส่งงาน (กำหนดส่งภายในวันที่ 29 พ.ย. 2556)

หากต้องการดูผลการส่งงานของตนเอง คลิก ที่นี่ ครับ

 

มีข้อสงสัยหรือต้องการแนะนำอะไร โพสไว้ใน comment ได้เลยนะครับ

แล้วพบกับเรื่องต่อไปอีกไม่นานนี้ครับ

Oct 27

[c language #2] Hello World! โปรแกรมแรกใช้ชีวิต

ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้ครับ นักเรียนอาจจะลองเขียนโปรแกรมนี้ลงใน Dev-C++ เพื่อศึกษาผลลัพธ์ด้วยก็ได้

บรรทัดที่ 1     #include<stdio.h>

บรรทัดที่ 2     int main()

บรรทัดที่ 3     {

บรรทัดที่ 4                printf(“Hello World!”);

บรรทัดที่ 5                return 0;

บรรทัดที่ 6     }

ผลลัพธ์เมื่อรันโปรแกรม

Hello World!

โปรแกรมด้านบนนี้เป็นโปรแกรมภาษาซี ซึ่งเมื่อรันโปรแกรมแล้วจะแสดงผลคำว่า Hello World! โดย

บรรทัดที่ 1 เป็นการเรียกใช้ไฟล์ stdio.h ซึ่งเป็นไฟล์ที่บรรจุฟังก์ชัน printf ที่ถูกเรียกใช้ในบันทัดที่ 4

บรรทัดที่ 2 ฟังก์ชัน int main() เป็นฟังก์ชันหลักสำหรับเขียนโปรแกรม โดยทุกโปรแกรมจะต้องมีฟังก์ชันหลักนี้เสมอ

บรรทัดที่ 3 วงเล็บเปิดสำหรับเริ่มเขียนโปรแกรม โปรแกรมที่เขียนจะต้องเขียนภายในวงเล็บนี้

บรรทัดที่ 4 เรียกใช้ฟังก์ขัน printf เพื่อแสดงคำว่า Hello World!

บรรทัดที่ 5 คืนค่า 0 เพื่อบอกว่าจบโปรแกรม

บรรทัดที่ 6 วงเล็บปิด เพื่อแสดงว่าจบฟังก์ชัน main

 

เป็นอย่างไรบ้างครับ เขียนโปรแกรมครั้งแรกนี้ง่ายมั๊ยครับ?

สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ก็มีโครงสร้างหลักๆ ตามตัวอย่างด้านบน ส่วนที่แตกต่างกันไปก็คือส่วนที่อยู่ในวงเล็บปีกกานั่นแหละครับ ดังนั้นหากใครจำโครงสร้างหลักๆ นี้ไม่ได้ โปรแกรมก็คงทำงานไม่ได้แน่นอน แล้วจะทำอย่างไรให้จำได้ล่ะ? คำตอบก็คือ ต้องฝึกเขียนโปรแกรมบ่อยๆ ไงครับ แล้วจะเก่งเอง (Learning by doing) ครับ

 

โจทย์ประลองปัญญา (ทำได้เอาไปเลย 5 คะแนน)

โจทย์ประลองปัญญาโจทย์แรกนี้ให้นักเรียน ลองเขียนโค๊ดแสดงข้อความ

ภาษาซี มัน Easy จริงๆ เลย

เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้นักเรียนคลิกลิงค์ด้านล่างนี้ แล้วคัดลอกโค๊ดโปรแกรมทั้งหมดส่งมาในระบบครับ

คลิกเพื่อส่งงาน (กำหนดส่งภายในวันที่ 22 พ.ย. 2556)

หากต้องการดูผลการส่งงานของตนเอง คลิก ที่นี่ ครับ

 

มีข้อสงสัยหรือต้องการแนะนำอะไร โพสไว้ใน comment ได้เลยนะครับ

แล้วพบกับเรื่องต่อไปอีกไม่นานนี้ครับ

Oct 27

[c language #1] ใช้โปรแกรมอะไรในการเขียนโปรแกรมภาษาซี

ใช้โปรแกรมอะไรในการเขียนโปรแกรมภาษาซี?Dev-C

ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีนั้น มี editor หรือโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีอยู่หลายโปรแกรม แต่โปรแกรมที่นิยมใช้กันโปรแกรมหนึ่งก็คือ โปรแกรม Dev-C++ ครับ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่ใช้ window xp, vista และ 7 ดาวน์โหลด ที่นี่ ครับ (แล้วคลิกที่ Go to Download Page)

สำหรับผู้ที่ใช้ window 8 ดาวน์โหลด ที่นี่ ครับ (แล้วคลิกที่ Download Now)

สำหรับการติดตั้งโปรแกรมสามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ครับ การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++

Jul 06

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010

ครูได้เขียนอธิบายวิธีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ให้นักเรียนทำตามขั้นตอนตามเอกสารนี้ครับ

Older posts «