การเข้าร่วมโครงการ Google Coding Teacher Leader

ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Google Coding Teacher Leader ที่สำนักใหญ่ Google ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 ครับ

เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาที่ Office Google นี้ ก็ตื่นเต้นพอสมควร บรรยากาศภายในต้องบอกว่าน่าอยู่น่าทำงานจริงๆ

แต่ครั้งนี้จะขอพูดถึงโครงการและกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ครับ

กิจกรรมในครั้งนี้ Google ตั้งใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาครูในทุกสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทั้ง 50 คน ให้มีความรู้ เข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาประกอบกับการใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ในวิชาวิชาวิทยาการคำนวณเข้ามามีส่วนช่วย

กิจกรรมที่นำเสนอในช่วงแรกก็จะเป็นกิจกรรม Unplugged Programming ซึ่งก็คือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดเชิงคำนวณ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ครับ เหมาะกับการนำเข้าสู่บทเรียนหรือการเรียนการสอนให้เข้าใจสาระของแนวคิดเชิงคำนวณในช่วงแรก

หลังจากจบกิจกรรม Unplugged แล้วก็เป็นกิจกรรมการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการคิดเชิงคำนวณ โดย Google ได้พัฒนาเครื่องมือที่คุณครูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีก็คือ CS First ครับ [csfirst.withgoogle.com]

CS First คุณครูสามารถจัดการชั้นเรียนของตนเองได้ โดยให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ตามขั้นตอนที่จัดไว้ ภายในนี้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากกมาย เช่น การทำแอนิเมชัน เกม ฯล​ฯ​ โดยจะมีวีดีโอสอนในเบื้องต้น และมีภารกิจให้ปฏิบัติเพื่อเป็นการทดสอบครับ

ในส่วนสุดท้ายคุณครูในแต่ละสาขาวิชาก็ได้นำเสนอแนวคิดการนำเทคนิคการสอนโดยใช้ Unplugged Programming ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาของตนเอง เช่น ครูศิลปะนำเสนอการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องทฤษฎีสี ครูภาษาอังกฤษนำไปใช้เรื่องการสอนการอ่านคำศัพท์ระดับ ป.1 เป็นต้น

ซึ่งโดยสรุปแล้ว ถือได้ว่าคนได้ที่รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นผู้ที่โชคดีมากๆ ครับ แต่ภารกิจของคุณครูทั้ง 50 ท่านก็ไม่ได้เรียนรู้และจบเพียงเท่านี้ ทุกท่านยังต้องนำความรู้และทักษะที่ได้รับเผยแพร่ต่อในโรงเรียนและจังหวัดของตนเองด้วย

สำหรับตัวผมเองที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่างตัวชี้วัด การทำหนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาวิทยาการคำนวณ ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รายวิชานี้ไม่ได้อยู่ที่ครูคอมพิวเตอร์เพียงเท่านั้น แต่คุณครูทุกกลุ่มรายวิชาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาตนเองได้

ซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือนักเรียนของเรานั่นเอง ที่จะมีทักษะ ความรู้ เป็นผู้ที่ใช้นวัตกรรมอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ หรือแม้กระทั่งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ครับ

You may also like...

Leave a Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.