[c language #7] ตัวดำเนินการคำนวณ

ตัวดำเนินการคำนวณพื้นฐาน มีดังนี้

+   ตัวดำเนินการ     บวก

–   ตัวดำเนินการ     ลบ

*   ตัวดำเนินการ     คูณ

/   ตัวดำเนินการ     หาร

%   ตัวดำเนินการมอดูลัส (Modulus) หรือหารแล้วเอาเฉพาะเศษนั่นเอง

ในการทำงานของตัวดำเนินการคอมพิวเตอร์จะมีลำดับการทำงานดังนี้

1.      ( )           คอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณในวงเล็บก่อนเสมอ

2.      *  /  %    จากนั้นจะทำการคูณ หาร มอดูลัส  เรียงจากซ้ายไปขวา เจอเครื่องหมายใดก่อน ทำก่อน

3.      + –          และทำการบวก ลบ เรียงจากซ้ายไปขวา

โจทย์ทดสอบความเข้าใจ ลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูนะครับ

1. x = 4 + 5 * 3

ตอบ x = ……………….

2. y = 3 + 6 / 2 + 1

ตอบ y = ……………….

3. z = 5 % 2

ตอบ z = ……………….

4. m = (5 % 3) + (7 + 3) * 2

ตอบ m = ………………

5. n = 10 / 5 + 7 * 2 – 6 / 3 / 2

ตอบ n = ……………….

 

ความรู้เพิ่มเติมการเขียนโปรแกรมที่มีการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และมีการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ในภาษาซีช่วยในการเขียนโปรแกรมได้ โดยมีฟังก์ชันที่ควรรู้จักดังนี้ฟังก์ชัน sqrt() ใช้สำหรับหารากที่สอง มีวิธีใช้คือx = sqrt(ค่าที่ต้องการหารากที่สอง);

ฟังก์ชัน sin() ใช้สำหรับหาค่ามุม sin มีวิธีใช้ดังนี้

x = sin(ค่ามุม);

เป็นต้น

หมายเหตุ นักเรียนจะสามารถใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ได้ นักเรียนจะต้องทำการ include ไฟล์ math.h ก่อนเท่านั้น

โจทย์ฝึกสมอง…ประลองฝีมือ

จงเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาตามสูตรการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงต่อไปนี้

  1. s = (u + v) / 2 * t
  2. v = u + a * t
  3. s = (u * t) + (1 / 2 * a * t * t)

ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ครูตรวจได้เลยครับ โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้เพื่อส่งคำตอบ

answer

ตรวจผลการส่งได้จากลิงค์นี้เลยครับ ตรวจผลการส่

Related Posts

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock … เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี…

[ESP32] เขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี dashboard ให้ด้วย แก๋วเลยยย

[ESP32] เริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า ทดสอบการเชื่อมต่อและอัปโหลดโปรแกรม

การใช้งาน ESP32 การเริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า และทดสอบการเชื่อมต่อโดยการอัปโหลดโปรแกรม หมายเหตุ ไปที่เมนู File, Preferences วางลิงก์นี้ที่ Additional Boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

เอกสารประกอบการอบรม ESP32 (ระบบอัตโนมัติ, Line Notify, MQTT, Blynk)

เอกสารการอบรมนี้ผมจัดทำขึ้นเพื่อใช้อบรมให้ความรู้นักเรียนครับ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ หรือนำไปทดลองใช้ได้ครับ มีตัวอย่างตั้งแต่ระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ IoT เบื้องต้น ดังนี้ครับ ESP32 โดย ณัฐพล บัวอุไร

ความรู้กับการแก้ปัญหาและสิทธิและการคุ้มครองผลงาน

เนื้อหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีคือเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้และทักษะที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักเรียนควรให้ความสำคัญก่อนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใด ๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้เพียงพอสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น ทำให้ผลงาน ชิ้นงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง เมื่อมีองค์ความรู้แล้ว เมื่อเริ่มพัฒนาชิ้นงานก็ต้องมีทักษะในการทำงาน การใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือตัด เจาะ ออกแบบ หรือการเขียนโปรแกรมก็ตาม ซึ่งจะทำให้สามารถนำความรู้มาสร้างเป็นชิ้นงานได้เป็นอย่างดี แต่หากเป็นทักษะขั้นสูงหรือไม่สามารถทำด้วยตนเองได้จริง ก็สามารถหาผู้เชี่ยวชาญช่วยดำเนินการได้ครับ และนี่คือเอกสารที่ผมใช้บรรยายและสอนนักเรียนในครั้งนี้ครับ 1-8 ความรู้และสิทธิ โดย ณัฐพล บัวอุไร

[การออกแบบและเทคโนโลยี] “กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม” (Engineering Design Process)

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนจะต้องพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมด้วยการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่มละ 1 ชิ้นงานครับ สิ่งสำคัญไม่ใช่การทำโครงงานที่ยิ่งใหญ่อลังการ หรือใช้เทคนิค ต้องเขียนโปรแกรมอะไรระดับสูง แต่เป็นการใช้การระดมความคิด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หาไอเดียในการสร้างเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญต้องใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้าไปจับหรือแสดงกระบวนการแก้ปัญหาครับ เอกสารการสอนนี้มีเนื้อหาบทเรียนมาจากหนังสือเรียน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-5 ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีและตัวอย่างการทำโครงงานเทคโนโลยีที่น่าสนใจและเห็นภาพได้อย่าชัดเจนครับ 1-7 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดย ณัฐพล บัวอุไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.