[c language #7] ตัวดำเนินการคำนวณ

ตัวดำเนินการคำนวณพื้นฐาน มีดังนี้

+   ตัวดำเนินการ     บวก

–   ตัวดำเนินการ     ลบ

*   ตัวดำเนินการ     คูณ

/   ตัวดำเนินการ     หาร

%   ตัวดำเนินการมอดูลัส (Modulus) หรือหารแล้วเอาเฉพาะเศษนั่นเอง

ในการทำงานของตัวดำเนินการคอมพิวเตอร์จะมีลำดับการทำงานดังนี้

1.      ( )           คอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณในวงเล็บก่อนเสมอ

2.      *  /  %    จากนั้นจะทำการคูณ หาร มอดูลัส  เรียงจากซ้ายไปขวา เจอเครื่องหมายใดก่อน ทำก่อน

3.      + –          และทำการบวก ลบ เรียงจากซ้ายไปขวา

โจทย์ทดสอบความเข้าใจ ลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูนะครับ

1. x = 4 + 5 * 3

ตอบ x = ……………….

2. y = 3 + 6 / 2 + 1

ตอบ y = ……………….

3. z = 5 % 2

ตอบ z = ……………….

4. m = (5 % 3) + (7 + 3) * 2

ตอบ m = ………………

5. n = 10 / 5 + 7 * 2 – 6 / 3 / 2

ตอบ n = ……………….

 

ความรู้เพิ่มเติมการเขียนโปรแกรมที่มีการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และมีการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ในภาษาซีช่วยในการเขียนโปรแกรมได้ โดยมีฟังก์ชันที่ควรรู้จักดังนี้ฟังก์ชัน sqrt() ใช้สำหรับหารากที่สอง มีวิธีใช้คือx = sqrt(ค่าที่ต้องการหารากที่สอง);

ฟังก์ชัน sin() ใช้สำหรับหาค่ามุม sin มีวิธีใช้ดังนี้

x = sin(ค่ามุม);

เป็นต้น

หมายเหตุ นักเรียนจะสามารถใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ได้ นักเรียนจะต้องทำการ include ไฟล์ math.h ก่อนเท่านั้น

โจทย์ฝึกสมอง…ประลองฝีมือ

จงเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาตามสูตรการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงต่อไปนี้

  1. s = (u + v) / 2 * t
  2. v = u + a * t
  3. s = (u * t) + (1 / 2 * a * t * t)

ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ครูตรวจได้เลยครับ โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้เพื่อส่งคำตอบ

answer

ตรวจผลการส่งได้จากลิงค์นี้เลยครับ ตรวจผลการส่

Related Posts

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4 (มัดรวม ตชว.ม.4 ม.5 และ ม.6)

แผนกาารจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน) วิชาวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย แบบมัดรวมตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ว 4.2 ม.4-6 มาในวิชาเดียวครับ เพื่อให้สามารถจบหลักสูตรได้ในเทอมเดียว เป็นแผนที่ผมสอนจริงตามนี้ครับ แต่อาจจะสอนไม่ทันในบางเรื่องนะ ก็ใช้วิธีการรวบเนื้อหาเอา … เหตุที่ต้องจัดแบบนี้เพราะหน่วยกิตวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรายวิชาเทคโนโลยีของผมนั้นได้มา 1.5 หน่วยกิต โดยผมแบ่ง 1.0 หน่วยกิตมาเป็นวิชาวิทยาการคำนวณ สอนในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 (2 คาบ/สัปดาห์)…

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (ตชว.ม.4 และ ม.5)

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 จัดทำโดยครูณัฐพล บัวอุไร เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่รวมเอาตัวชี้วัด ม.4 และ ม.5 ของมาตรฐาน ว 4.1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) มาเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เดียว เนื่องจากโรงเรียนจัดหน่วยกิตวิชาพื้นฐานสำหรับจัดการเรียนการสอนวิชานี้เพียง 0.5 หน่วยกิตครับ และจัดไว้ในระดับชั้น ม.4 ครับ (สำหรับวิทยาการคำนวณ จัดวิชาพื้นฐานไว้ในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต)…

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 2 Line Notify แจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้

ตัวอย่างการพัฒนาระบบแจ้งเตือน Line Notify ด้วย Microblock ครับ … ตัวอย่างนี้ผมลองใช้ DHT22 ซึ่งเป็นโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ … การเชื่อมต่อ ขาบวกต่อเข้ากับ 3V, ขาลบต่อเข้ากับ GND และ OUT ต่อกับ GPIO4 หรือ pin D4 ของบอร์ด ESP32 ครับ ……

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock … เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี…

[ESP32] เขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี dashboard ให้ด้วย แก๋วเลยยย

[ESP32] เริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า ทดสอบการเชื่อมต่อและอัปโหลดโปรแกรม

การใช้งาน ESP32 การเริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า และทดสอบการเชื่อมต่อโดยการอัปโหลดโปรแกรม หมายเหตุ ไปที่เมนู File, Preferences วางลิงก์นี้ที่ Additional Boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.