[c language #4] Escape Character และ Comment

Escape Character

ในการเขียนโปรแกรมให้มีการแสดงผลเครื่องหมายพิเศษต่างๆ เช่น เครื่องหมายคำพูด ” หรือเครื่องหมาย \  เราจะเขียนโปรแกรมอย่างไร เพราะเครื่องหมายคำพูดถูกใช้อยู่ในฟังก์ชัน printf() อยู่แล้ว เพราะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงขอบเขตเริ่มต้นและสิ้นสุดของข้อความ (สายอักขระหรือ string)

แล้วหากเราต้องการแสดงเครื่องหมายเหล่านี้ออกจากหน้าจอจะทำอย่างไรดีล่ะ?

วิธีการนั้นง่ายๆ แค่เอาเครื่องหมาย \ ซึ่งเรียกว่า อักขระหลีก (Escape character) ไปวางไว้หน้าอักขระเหล่านั้น มีผลให้อักขระที่ตามหลังเครื่องหมาย \ หนึ่งตัว มีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น  \n จากเดิม n ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวหนึ่งเมื่อเติมเครื่อง \ ไว้ข้างหน้า ก็จะกลายเป็น อักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (New line character) ทันที

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ

\t   จะแสดงผล เว้นระยะ 1 แท็บ
\0  จะแสดงผล อักขระ NULL (ว่างเปล่า)
\’   จะแสดงผล อักขระ ‘
\”   จะแสดงผล อักขระ ”
\\   จะแสดงผล อักขระ \

ตัวอย่างโค๊ด

printf( “Mr. A said \”I like C programming\” yesterday.” );

ผลลัพธ์

Mr. A said “I like C programming” yesterday.

 

Comment 

บางครั้ง เราอาจต้องการเขียนข้อความอธิบายการทำงาน หรือคำสั่งต่างๆ (Statement) ของโปรแกรมเพื่อให้คนอื่นหรือแม้แต่ตัวเราเองซึ่งมาอ่านในภายหลัง สามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยข้อความเหล่านี้ เราไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล จะทำอย่างไร ?

ตัวอย่างโค๊ด

// this is a comment and will not be shown in output.

printf( “This isn\’t a comment” ); // this is a single line comment

/*
This is a multiple line comment.
Comment #1
Comment #2
*/

ผลลัพธ์

This isn’t a comment

เราเรียก ข้อความที่ไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลนี้ว่า คอมเม้นท์ (Comment) มีอยู่สองแบบ
1. คอมเม้นท์แบบบรรทัดเดียวจบ (Single line comment)
ข้อความที่ตามหลังเครื่องหมาย // ในบรรทัดนั้นทั้งบรรทัด จะไม่ถูกประมวลผล
คอมพิวเตอร์จะเริ่มประมวลผลโค๊ดใหม่ในบรรทัดถัดไป
2. คอมเม้นท์แบบหลายบรรทัด (Multiple line comment)
เริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย  /*  และจบด้วยเครื่องหมาย */
ข้อความที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายทั้งสองนี้ จะถือว่าเป็น Comment ทั้งหมด

ที่มา : www.programming.in.th

***รอบนี้ไม่มีภาระงานให้นักเรียนทำนะครับ 🙂 แต่รอบหน้ามีแน่นอนครับ

Related Posts

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock … เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี…

[ESP32] เขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี dashboard ให้ด้วย แก๋วเลยยย

[ESP32] เริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า ทดสอบการเชื่อมต่อและอัปโหลดโปรแกรม

การใช้งาน ESP32 การเริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า และทดสอบการเชื่อมต่อโดยการอัปโหลดโปรแกรม หมายเหตุ ไปที่เมนู File, Preferences วางลิงก์นี้ที่ Additional Boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

เอกสารประกอบการอบรม ESP32 (ระบบอัตโนมัติ, Line Notify, MQTT, Blynk)

เอกสารการอบรมนี้ผมจัดทำขึ้นเพื่อใช้อบรมให้ความรู้นักเรียนครับ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ หรือนำไปทดลองใช้ได้ครับ มีตัวอย่างตั้งแต่ระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ IoT เบื้องต้น ดังนี้ครับ ESP32 โดย ณัฐพล บัวอุไร

ความรู้กับการแก้ปัญหาและสิทธิและการคุ้มครองผลงาน

เนื้อหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีคือเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้และทักษะที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักเรียนควรให้ความสำคัญก่อนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใด ๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้เพียงพอสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น ทำให้ผลงาน ชิ้นงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง เมื่อมีองค์ความรู้แล้ว เมื่อเริ่มพัฒนาชิ้นงานก็ต้องมีทักษะในการทำงาน การใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือตัด เจาะ ออกแบบ หรือการเขียนโปรแกรมก็ตาม ซึ่งจะทำให้สามารถนำความรู้มาสร้างเป็นชิ้นงานได้เป็นอย่างดี แต่หากเป็นทักษะขั้นสูงหรือไม่สามารถทำด้วยตนเองได้จริง ก็สามารถหาผู้เชี่ยวชาญช่วยดำเนินการได้ครับ และนี่คือเอกสารที่ผมใช้บรรยายและสอนนักเรียนในครั้งนี้ครับ 1-8 ความรู้และสิทธิ โดย ณัฐพล บัวอุไร

[การออกแบบและเทคโนโลยี] “กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม” (Engineering Design Process)

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนจะต้องพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมด้วยการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่มละ 1 ชิ้นงานครับ สิ่งสำคัญไม่ใช่การทำโครงงานที่ยิ่งใหญ่อลังการ หรือใช้เทคนิค ต้องเขียนโปรแกรมอะไรระดับสูง แต่เป็นการใช้การระดมความคิด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หาไอเดียในการสร้างเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญต้องใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้าไปจับหรือแสดงกระบวนการแก้ปัญหาครับ เอกสารการสอนนี้มีเนื้อหาบทเรียนมาจากหนังสือเรียน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-5 ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีและตัวอย่างการทำโครงงานเทคโนโลยีที่น่าสนใจและเห็นภาพได้อย่าชัดเจนครับ 1-7 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดย ณัฐพล บัวอุไร

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.