[c language #4] Escape Character และ Comment

Escape Character

ในการเขียนโปรแกรมให้มีการแสดงผลเครื่องหมายพิเศษต่างๆ เช่น เครื่องหมายคำพูด ” หรือเครื่องหมาย \  เราจะเขียนโปรแกรมอย่างไร เพราะเครื่องหมายคำพูดถูกใช้อยู่ในฟังก์ชัน printf() อยู่แล้ว เพราะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงขอบเขตเริ่มต้นและสิ้นสุดของข้อความ (สายอักขระหรือ string)

แล้วหากเราต้องการแสดงเครื่องหมายเหล่านี้ออกจากหน้าจอจะทำอย่างไรดีล่ะ?

วิธีการนั้นง่ายๆ แค่เอาเครื่องหมาย \ ซึ่งเรียกว่า อักขระหลีก (Escape character) ไปวางไว้หน้าอักขระเหล่านั้น มีผลให้อักขระที่ตามหลังเครื่องหมาย \ หนึ่งตัว มีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น  \n จากเดิม n ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวหนึ่งเมื่อเติมเครื่อง \ ไว้ข้างหน้า ก็จะกลายเป็น อักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (New line character) ทันที

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ

\t   จะแสดงผล เว้นระยะ 1 แท็บ
\0  จะแสดงผล อักขระ NULL (ว่างเปล่า)
\’   จะแสดงผล อักขระ ‘
\”   จะแสดงผล อักขระ ”
\\   จะแสดงผล อักขระ \

ตัวอย่างโค๊ด

printf( “Mr. A said \”I like C programming\” yesterday.” );

ผลลัพธ์

Mr. A said “I like C programming” yesterday.

 

Comment 

บางครั้ง เราอาจต้องการเขียนข้อความอธิบายการทำงาน หรือคำสั่งต่างๆ (Statement) ของโปรแกรมเพื่อให้คนอื่นหรือแม้แต่ตัวเราเองซึ่งมาอ่านในภายหลัง สามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยข้อความเหล่านี้ เราไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล จะทำอย่างไร ?

ตัวอย่างโค๊ด

// this is a comment and will not be shown in output.

printf( “This isn\’t a comment” ); // this is a single line comment

/*
This is a multiple line comment.
Comment #1
Comment #2
*/

ผลลัพธ์

This isn’t a comment

เราเรียก ข้อความที่ไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลนี้ว่า คอมเม้นท์ (Comment) มีอยู่สองแบบ
1. คอมเม้นท์แบบบรรทัดเดียวจบ (Single line comment)
ข้อความที่ตามหลังเครื่องหมาย // ในบรรทัดนั้นทั้งบรรทัด จะไม่ถูกประมวลผล
คอมพิวเตอร์จะเริ่มประมวลผลโค๊ดใหม่ในบรรทัดถัดไป
2. คอมเม้นท์แบบหลายบรรทัด (Multiple line comment)
เริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย  /*  และจบด้วยเครื่องหมาย */
ข้อความที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายทั้งสองนี้ จะถือว่าเป็น Comment ทั้งหมด

ที่มา : www.programming.in.th

***รอบนี้ไม่มีภาระงานให้นักเรียนทำนะครับ 🙂 แต่รอบหน้ามีแน่นอนครับ

Related Posts

ข้อสอบกลางภาค : ไพทอน [อายุเท่าไหร่กันนะ?] – พร้อมแนวคำตอบ

โจทย์ข้อนี้ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องวัน เดือน ปีครับ เพราะหลาย ๆ ระบบในชีวิตจริงก็มักจะมีการประมวลผลเกี่ยวกับเวลาอยู่เสมอ ๆ ดังนั้นโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นขั้นตอน และการพิจารณาถึงเงื่อนไขสำคัญของการทำงานของโปรแกรมครับ โดยโจทย์มีอยู่ว่า…

ในการคำนวณอายุ สามารถนำปีปัจจุบัน – ปีเกิด ก็จะทราบอายุโดยประมาณ แต่ถ้านำเดือนปัจจุบัน – เดือนเกิดก็จะทราบเดือนด้วย

แต่อาจจะต้องพึงระวัง เช่น ครูโจ๊กเกิดเดือน 9 ปี 2529 และปัจจุบันคือเดือน 7 ปี 2565 จะได้ 2565 – 2529 = 36 และ 7 – 9 = -2 หมายความว่าจะต้องไปลดอายุลง 1 ปี จาก 36 เหลือ 35 และจำนวนเดือนที่ได้จะเป็น 12 – 2 = 10 นั่นคือปัจจุบันครูโจ๊กอายุ 35 ปี 10 เดือน

ข้อสอบกลางภาค : ไพทอน [ขนส่งจากจีน] พร้อมแนวคำตอบ

ข้อสอบข้อนี้ เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราเองครั้ง หลายคนคงเลยสั่งสินค้าจากแอปพลิเคชันออนไลน์ต่าง ๆ และเมื่อเราสั่งแล้วก็จะมีการกำหนดวันที่สินค้าจะเดินทางมาถึงใช่ไหมครับ เรามาดูกันว่าโจทย์ข้อนี้เป็นอย่างไร

บริษัทขนส่งที่ส่งสินค้าจากจีนมายังประเทศไทยมักจะใช้เวลาส่งของ 15 – 30 วัน โดยบริษัทจะประมาณการล่วงหน้าให้ทราบว่าสินค้าที่สั่งจะใช้เวลากี่วัน

ถ้าครูโจ๊กสั่งสินค้าจากจีนวันที่ 15 เดือน 6 และบริษัทขนส่งแจ้งว่าจะได้รับสินค้าภายใน 20 วัน หมายความว่าครูโจ๊กจะได้รับสินค้าในวันที่ 5 เดือน 7 (กำหนดให้ 1 เดือน เท่ากับ 30 วัน)

ข้อสอบกลางภาค : ไพทอน [ช่วยเหลือเกษตรกร] – พร้อมแนวคำตอบ

สำหรับโจทย์ข้อนี้ ผมได้ประยุกต์กับสถานการณ์ของภาครัฐที่เคยมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่เกิดภัยพิบัติความเสียหายเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร เช่น น้ำท่วมครับ โดยโจทย์นี้มีเนื้อหาอยู่ว่า…

รัฐบาลประกาศที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบเงินให้ตามจำนวนที่ดิน เป็นเงิน ไร่ละ 1,000 บาท แต่ยอดเงินช่วยเหลือรวมต้องไม่เกิน 10,000 บาท
(เศษจากไร่ให้คิดเป็น 1 ไร่ เช่น 1 ไร่ กับ 1 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 2 ไร่)

ข้อสอบกลางภาค: ไพทอน [รถไฟฟ้ามาหานะเธอ] และแนวคำตอบ

ข้อสอบกลางภาคข้อนี้ ต้องการวัดความเข้าใจนักเรียนเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นลำดับ และการใช้ operator ในภาษาไพทอนครับ

โดยโจทย์รถไฟฟ้ามาหานะเธอ เรื่องราวก็มีอยู่ว่า…

สถานีรถไฟฟ้าประเทศหนึ่ง มีตู้สำหรับให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าซื้อบัตรได้อัตโนมัติ โดยเลือกสถานีปลายทางที่ต้องการลง และระบบจะบอกราคาค่าโดยสารที่ต้องจ่าย
โดยผู้ซื้อบัตรจะต้องจ่ายเงินให้มากกว่าสถานีปลายทางที่ต้องการลง(บังคับ)
จากนั้นตู้จำหน่ายบัตรจะจ่ายบัตรและเงินทอนให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าเป็นเหรียญทั้งหมด โดยเหรียญที่ทอนจะมีเหรียญ 1, 2, 5 และ 10 บาทเท่านั้น และจะทอนเหรียญที่มีมูลค่าสูงสุดก่อน

ข้อสอบกลางภาค: ไพทอน (ค่าไฟในบ้านของฉัน)

#ข้อสอบไพทอน #สอบกลางภาค ข้อที่ 1
โจทย์ข้อแรกเป็นข้อให้กำลังใจนักเรียนครับ นักเรียนทำได้แล้วจะได้มีกำลังใจในการทำข้อต่อไป
ข้อนี้เป็นโจทย์หาค่าไฟนั่นเอง เอาแบบง่าย ๆ เลย มีเครื่องใช้ไฟฟ้าแค่ 3 เครื่อง ใช้วันละ 8 ชั่วโมง ให้คิดว่าเดือนนึงจะเสียค่าไฟกี่บาท

python วันละข้อ || รับเลขจำนวนเต็ม n จำนวนแล้วหาค่าเฉลี่ย

จากครั้งที่ผ่านมาเราทดลองเขียนโปรแกรมรับเลขจำนวนเต็ม 5 จำนวนแล้วหาค่าเฉลี่ย ในครั้งนี้เรามาลองเขียนโปรแกรมให้รับเลข n จำนวน (ไม่ระบุจำนวน) แล้วหาค่าเฉลี่ยดูนะครับ ว่าจะทำอย่างไรดี ทำได้หรือเปล่า

This Post Has 2 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.