[c language #4] Escape Character และ Comment

Escape Character

ในการเขียนโปรแกรมให้มีการแสดงผลเครื่องหมายพิเศษต่างๆ เช่น เครื่องหมายคำพูด ” หรือเครื่องหมาย \  เราจะเขียนโปรแกรมอย่างไร เพราะเครื่องหมายคำพูดถูกใช้อยู่ในฟังก์ชัน printf() อยู่แล้ว เพราะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงขอบเขตเริ่มต้นและสิ้นสุดของข้อความ (สายอักขระหรือ string)

แล้วหากเราต้องการแสดงเครื่องหมายเหล่านี้ออกจากหน้าจอจะทำอย่างไรดีล่ะ?

วิธีการนั้นง่ายๆ แค่เอาเครื่องหมาย \ ซึ่งเรียกว่า อักขระหลีก (Escape character) ไปวางไว้หน้าอักขระเหล่านั้น มีผลให้อักขระที่ตามหลังเครื่องหมาย \ หนึ่งตัว มีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น  \n จากเดิม n ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวหนึ่งเมื่อเติมเครื่อง \ ไว้ข้างหน้า ก็จะกลายเป็น อักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (New line character) ทันที

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ

\t   จะแสดงผล เว้นระยะ 1 แท็บ
\0  จะแสดงผล อักขระ NULL (ว่างเปล่า)
\’   จะแสดงผล อักขระ ‘
\”   จะแสดงผล อักขระ ”
\\   จะแสดงผล อักขระ \

ตัวอย่างโค๊ด

printf( “Mr. A said \”I like C programming\” yesterday.” );

ผลลัพธ์

Mr. A said “I like C programming” yesterday.

 

Comment 

บางครั้ง เราอาจต้องการเขียนข้อความอธิบายการทำงาน หรือคำสั่งต่างๆ (Statement) ของโปรแกรมเพื่อให้คนอื่นหรือแม้แต่ตัวเราเองซึ่งมาอ่านในภายหลัง สามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยข้อความเหล่านี้ เราไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล จะทำอย่างไร ?

ตัวอย่างโค๊ด

// this is a comment and will not be shown in output.

printf( “This isn\’t a comment” ); // this is a single line comment

/*
This is a multiple line comment.
Comment #1
Comment #2
*/

ผลลัพธ์

This isn’t a comment

เราเรียก ข้อความที่ไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลนี้ว่า คอมเม้นท์ (Comment) มีอยู่สองแบบ
1. คอมเม้นท์แบบบรรทัดเดียวจบ (Single line comment)
ข้อความที่ตามหลังเครื่องหมาย // ในบรรทัดนั้นทั้งบรรทัด จะไม่ถูกประมวลผล
คอมพิวเตอร์จะเริ่มประมวลผลโค๊ดใหม่ในบรรทัดถัดไป
2. คอมเม้นท์แบบหลายบรรทัด (Multiple line comment)
เริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย  /*  และจบด้วยเครื่องหมาย */
ข้อความที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายทั้งสองนี้ จะถือว่าเป็น Comment ทั้งหมด

ที่มา : www.programming.in.th

***รอบนี้ไม่มีภาระงานให้นักเรียนทำนะครับ 🙂 แต่รอบหน้ามีแน่นอนครับ

Related Posts

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4 (มัดรวม ตชว.ม.4 ม.5 และ ม.6)

แผนกาารจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน) วิชาวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย แบบมัดรวมตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ว 4.2 ม.4-6 มาในวิชาเดียวครับ เพื่อให้สามารถจบหลักสูตรได้ในเทอมเดียว เป็นแผนที่ผมสอนจริงตามนี้ครับ แต่อาจจะสอนไม่ทันในบางเรื่องนะ ก็ใช้วิธีการรวบเนื้อหาเอา … เหตุที่ต้องจัดแบบนี้เพราะหน่วยกิตวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรายวิชาเทคโนโลยีของผมนั้นได้มา 1.5 หน่วยกิต โดยผมแบ่ง 1.0 หน่วยกิตมาเป็นวิชาวิทยาการคำนวณ สอนในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 (2 คาบ/สัปดาห์)…

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (ตชว.ม.4 และ ม.5)

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 จัดทำโดยครูณัฐพล บัวอุไร เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่รวมเอาตัวชี้วัด ม.4 และ ม.5 ของมาตรฐาน ว 4.1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) มาเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เดียว เนื่องจากโรงเรียนจัดหน่วยกิตวิชาพื้นฐานสำหรับจัดการเรียนการสอนวิชานี้เพียง 0.5 หน่วยกิตครับ และจัดไว้ในระดับชั้น ม.4 ครับ (สำหรับวิทยาการคำนวณ จัดวิชาพื้นฐานไว้ในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต)…

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 2 Line Notify แจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้

ตัวอย่างการพัฒนาระบบแจ้งเตือน Line Notify ด้วย Microblock ครับ … ตัวอย่างนี้ผมลองใช้ DHT22 ซึ่งเป็นโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ … การเชื่อมต่อ ขาบวกต่อเข้ากับ 3V, ขาลบต่อเข้ากับ GND และ OUT ต่อกับ GPIO4 หรือ pin D4 ของบอร์ด ESP32 ครับ ……

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock … เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี…

[ESP32] เขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี dashboard ให้ด้วย แก๋วเลยยย

[ESP32] เริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า ทดสอบการเชื่อมต่อและอัปโหลดโปรแกรม

การใช้งาน ESP32 การเริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า และทดสอบการเชื่อมต่อโดยการอัปโหลดโปรแกรม หมายเหตุ ไปที่เมนู File, Preferences วางลิงก์นี้ที่ Additional Boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.