TOI19 ร่วมให้กำลังใจกับนักเรียนจาก สกร.

ร่วมให้กำลังใจตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 22 – 25 พ.ค. 2566 ครับ

ในที่นี้มีนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่ผมดูแลอยู่จำนวน 2 คนด้วยกันที่ผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน ผลเป็นอย่างไร เดี๋ยวเรามาอัพเดทกันต่อครับ

แต่ตอนนี้ ขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ก็พอครับ เป็นกำลังใจให้สู้ๆ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ม.เชียงใหม่

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ได้จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 18 (TOI18) โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพครับ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มีโอกาสนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 15 แล้ว และจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ครับ ความพิเศษคือปีนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มีนักเรียนผ่านเข้ารอบระดับชาติถึง 3 คน จากตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด 6 คน (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จะมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้ดูแล โดยสลับกันดูแลมหาวิทยาลัยละ 2 ปี)…

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

เป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งและครั้งแรกในชีวิตที่ได้เข้าร่วมการเป็นผู้สังเกตุการณ์ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมหาวิทยาลัยมหิดลครับ ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งก็เป็นครั้งแรกอีกเช่นเดียวกันที่ได้ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งได้ชื่อว่ามีนักเรียนหัวกะทิระดับประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก การได้รับโอกาสครั้งนี้ทำให้เห็นการทำงานของทีมงานจัดการแข่งขัน การวางแผน การจัดรูปแบบการแข่งขัน โจทย์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน และกระบวนการคิดโจทย์เพื่อคัดกรองเด็กที่เก่งทางด้านเขียนโปรแกรมจริงๆ ครับ นับว่ามีประโยชน์กับผมโดยตรงจริงๆ เพราะสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมด้วย และมีนักเรียนที่โรงเรียนหลายคนสนใจในการเข้าร่วม สอวน. คอมพิวเตอร์ ซึ่งก็จะสามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับนี้มาพัฒนานักเรียนของตนเอง…