ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)

ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)

  •  หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (C4T Plus-Scratch) อบรมวันที่ 23-24 เม.ย. 65
  • หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ระดับมัธยมศึกษา(C4T Plus-Data Science) 23-24 เม.ย. 65

ทั้งสองหลักสูตรรับสมัครวันที่ 25 มี.ค.65 – 17 เม.ย. 65

ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. วันที่ 18 เม.ย. 65
ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/C4T-APR22-1

  • หลักสูตรการอบรมแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (C4T Plus-Unplugged coding for secondary school) อบรม 30 เม.ย.-1 พ.ค. 65
  • หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (C4T Plus-Python) อบรม 30 เม.ย.-1 พ.ค. 65

ทั้งสองหลักสูตรรับสมัครวันที่ 25 มี.ค.65 – 24 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. วันที่ 25 เม.ย. 65
ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/C4T-APR22-2

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า "‎2515-2565 NOLLYDNO 50ANNIVERSARY อบรมฟรี ผ่าน ZOOM 41 TEACHERS CODING ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus) อบรม 23-24 เม.ย. 65 อบรม 30 เม.ย.-1 พ.ค. 65 SCRATCH رسسو การเขียนโปรแกรม Scratch (C4T Plus- -Scratch) การอบรมแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา Unplugged coding secondary วิทยาการข้อมูล (ระดับมัธยมศึกษา) (C4T Plus-Data Science) ช่องทางการสมัคร https://bit.ly/C4T-APR22-1 การเขียนโปรแกรมภาษา Python (C4T lus- .) 口瓶O 마 ช่องทางการสมัคร https://bit.ly/C4T-APR22-2 ปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ 17 เม.ย. 65 เม.ย.6 ปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ เม.ย. 65 25 เม.ย. หลกสูตรผ่านการรับรองจากกคศ. ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ ปะ เกียวกับการอบรม f สาขาคอมผิวเตอร์สสวท‎"‎

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.