ต่อเติมตรัวและห้องทำงาน [บ้านใหม่ของอันนา]

เป็นเวลาประมาณ 1 เดือนกับ 1 สัปดาห์ครับ ที่ให้ช่างมาต่อเติมบ้านใหม่ที่ซื้อไว้ตั้งแต่ต้นปี 2564 ครับ ส่วนที่ต่อเติมเพิ่มคือครัวหลังบ้าน และห้องทำงานของพ่อและอันนาครับ และวันนี้บ้านของอันนาก็ต่อเติมเสร็จแล้ว (วันที่ 31 ม.ค. 2564) งบประมาณการต่อเติมทั้งหมด (ไม่รวบกระเบื้อง อุปกรณ์ครัว ไฟ) ประมาณ 310,000 บาทครับ โดยส่วนที่ต่อเติมตอกเข็มลึก 6 เมตร เราไปดูกันเลยว่าบ้านใหม่อันนาเป็นอย่างไรบ้าง และส่วนแรกนี้ก็คือครัวครับ…