การสร้างประโยชน์จากผลงาน (การเพิ่มมูลค่า การสร้างมูลค่า)

คลิปนี้อธิบายการสร้างประโยชน์จากผลงาน โดยการเพิ่มมูลค่า และการสร้างมูลค่า ซึ่งเป็นเนื้อหารายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-5 ที่ผมได้ออกแบบหน่วยการเรียนไว้ครับ  เอกสารประกอบการบรรยาย http://dt.nattapon.com/wp-content/uploads/2021/01/DT8-การสร้างประโยชน์จากผลงาน.pdf

เขียนไพทอนรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้าไปเก็บในตัวแปร

คลิปนี้แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น ในเรื่องของการรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้าไปเก็บที่ตัวแปรครับ ซึ่งจะขอแนะนำไว้ 3 รูปแบบเบื้องต้น ได้แก่ การรับค่าอักขระหรือข้อความ การรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม และการรับค่าตัวเลขทศนิยม

การประเมินวิทยฐานะครูช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

เขียนไพทอนแสดงผลง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง print

แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น ในคลิปนี้จะเป็นเรื่องการใช้คำสั่งแสดงผล (คำสั่ง print) และรู้จักตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูล 

ผลสอบ สอวน. เพื่อเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 ของเรา (สวนฯ รังสิต)

ความภูมใจหนึ่งของการเป็นครูที่พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้ประสบความสำเร็จครับ ปีนี้เรามีนักเรียนที่ผ่านค่ายถึง 15 คนด้วยกัน http://www.nattapon.com/wp-content/uploads/2021/01/112419_ประกาศผล_โอลิมปิก__2563.pdf    

เกณฑ์ PA​ รายละเอียดเบื้องต้นเป็นอย่างไร?

เกณฑ์ วPA​ รายละเอียดเบื้องต้นเป็นอย่างไร มาดูกันครับ – ไม่เสียสิทธิ์เวลาสามารถนับต่อเนื่อง ทุก ว17 ว21 สิ้นสุด 30 ก.ย. 65 – ผลงานที่ถูกประเมินไปจะนำมาใช้นับต่อได้ ระยะเวลาจะเร็วขึ้น ***กรณียื่นคำขอในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน*** – ผลงานเดิมตาม ว17/2552 (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) มาแทนผล PA+ ผล…

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนง่าย ๆ ด้วย 2 เครื่องมือนี้

คลิปนี้จะมาแนะนำเครื่องมือหรือ editor ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนครับ ใครสะดวกแบบออนไลน์ก็ใช้แบบออนไลน์ ใครสะดวกแบบออฟไลน์ก็ใช้แบบออฟไลน์ครับ 

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Scratch (เกมปูเก็บหัวใจ)

หลังจากที่เราเขียนโปรแกรมควบคุมปูด้วยคีย์บอร์ด และทำให้เจ้าหัวใจตกลงมาแบบสุ่มได้แล้ว ครั้งนี้เราจะมาเขียนชุดคำสั่งให้เกมนี้สามารถเก็บคะแนนได้กันครับ ดาวน์โหลดโค้ด https://scratch.mit.edu/projects/479783743 ติดตามบทเรียน Scratch ได้ที่นี่ครับ http://scratch.nattapon.com 

สร้างวัตถุให้ตกลงมาแบบสุ่ม (เกมปูเก็บหัวใจ) ด้วย Scratch

ในคลิปนี้เรายังอยู่กันในเรื่องของการเขียนเกมด้วย Scratch ง่าย ๆ เป็นเกมปูเก็บหัวใจ ซึ่งครั้งที่ผ่านมา (คลิปที่ผ่านมา) เราเขียนคำสั่งควบคุมตัวปูด้วย Keyboard ได้แล้ว ครั้งนี้เราจะมาเขียนคำสั่งให้มีวัตถุตกลงมาแบบสุ่มกันครับ ดาวน์โหลดโค้ด https://scratch.mit.edu/projects/479768590 ติดตามบทเรียน Scratch ได้ที่นี่ครับ http://scratch.nattapon.com 

KB-IDE + ESP32 + Blynk อ่านค่าจากอุปกรณ์บน ESP32 มาแสดงบน Blynk โดยใช้ KB-IDE

วิธีการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ ESP32 มาแสดงบน Serial Monitor และนำมาแสดงผลบนแอปพลิเคชัน Blynk ครับ #esp32 #blynk #kbide