การสร้างประโยชน์จากผลงาน (การเพิ่มมูลค่า การสร้างมูลค่า)

คลิปนี้อธิบายการสร้างประโยช…

เขียนไพทอนรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้าไปเก็บในตัวแปร

คลิปนี้แนะนำการเขียนโปรแกรม…

การประเมินวิทยฐานะครูช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

เขียนไพทอนแสดงผลง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง print

แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาไพท…

ผลสอบ สอวน. เพื่อเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 ของเรา (สวนฯ รังสิต)

ความภูมใจหนึ่งของการเป็นครู…

เกณฑ์ PA​ รายละเอียดเบื้องต้นเป็นอย่างไร?

เกณฑ์ วPA​ รายละเอียดเบื้อง…

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนง่าย ๆ ด้วย 2 เครื่องมือนี้

คลิปนี้จะมาแนะนำเครื่องมือห…

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Scratch (เกมปูเก็บหัวใจ)

หลังจากที่เราเขียนโปรแกรมคว…

สร้างวัตถุให้ตกลงมาแบบสุ่ม (เกมปูเก็บหัวใจ) ด้วย Scratch

ในคลิปนี้เรายังอยู่กันในเรื…

KB-IDE + ESP32 + Blynk อ่านค่าจากอุปกรณ์บน ESP32 มาแสดงบน Blynk โดยใช้ KB-IDE

วิธีการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ท…