[MIT] Application: Paint Pot 2

Application: PaintPot 2  เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก PaintPot แอพลิเคชันแรก โดยในเวอร์ชันนี้จะมีการเพิ่มฟังก์ชันปรับลดขนาดจุดสี และการเพิ่มปุ่มถ่ายรูปเข้าสู่โปรแกรม ใบความรู้ที่ 8 application paint pot2 from Nattapon