[c language #3] New line ขึ้นบรรทัดใหม่อย่างไรดี?

หากนักเรียนได้ลองใช้ฟังก์ชัน printf() เพื่อแสดงผลข้อมูลไปบ้างแล้ว นักเรียนจะพบว่ามีการแสดงผลเพียงบรรทัดเดียว แม้เราจะใช้ฟังก์ชัน printf() อีกบรรทัดหนึ่งก็ตาม ผลลัพธ์ที่แสดงออกจากหน้าจอก็ยังแสดงผลเพียงบรรทัดเดียว เช่น

printf(“My name is Nattapon”);

printf(“I am a student”);

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

My name is NattaponI am a student

แล้วทำอย่างไร เราถึงจะทำให้ผลลัพธ์ที่แสดงออกทางหน้าจอ มีการแสดงผลแบบเว้นบรรทัดล่ะ?

คำตอบนั้นก็คือ เราจะใช้คำสั่ง \n นั่งเองครับ

หลักการใช้งานง่ายๆ ก็คือ หากต้องการให้มีการเว้นบรรทัดตรงไหน เราก็จะพิมพ์ \n ไว้ตรงนั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

printf(“My name is Nattapon\n”);

printf(“I am a student”);

หรือ

printf(“My name is Nattapon”);

printf(“\nI am a student”);

หรือ

printf(“My name is Nattapon\nI am a student”);

จากตัวอย่างโค๊ดข้างต้น เราจะได้ผลลัพธ์ในแบบเดียวกันคือ

ผลลัพธ์

My name is Nattapon

I am a student

ดังนั้นสรุปได้ว่า หากต้องการเขียนโปรแกรมให้การแสดงผลมีการเว้นบรรทัด เราจะใช้คำสั่ง \n นั่นเองครับ

 

โจทย์ประลองปัญญา (ทำได้เอาไปเลย 5 คะแนน)

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมให้แสดงผลดังนี้

******************************************************

*                                    Main Menu                               *

*                        1. Addition                                            *

*                         2. Minus                                               *

*                         3. Multiply                                             *

*                         4. Divide                                               *

*******************************************************

 

You select :

เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้นักเรียนคลิกลิงค์ด้านล่างนี้ แล้วคัดลอกโค๊ดโปรแกรมทั้งหมดส่งมาในระบบครับ

คลิกเพื่อส่งงาน (กำหนดส่งภายในวันที่ 29 พ.ย. 2556)

หากต้องการดูผลการส่งงานของตนเอง คลิก ที่นี่ ครับ

 

มีข้อสงสัยหรือต้องการแนะนำอะไร โพสไว้ใน comment ได้เลยนะครับ

แล้วพบกับเรื่องต่อไปอีกไม่นานนี้ครับ

Related Posts

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4 (มัดรวม ตชว.ม.4 ม.5 และ ม.6)

แผนกาารจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน) วิชาวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย แบบมัดรวมตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ว 4.2 ม.4-6 มาในวิชาเดียวครับ เพื่อให้สามารถจบหลักสูตรได้ในเทอมเดียว เป็นแผนที่ผมสอนจริงตามนี้ครับ แต่อาจจะสอนไม่ทันในบางเรื่องนะ ก็ใช้วิธีการรวบเนื้อหาเอา … เหตุที่ต้องจัดแบบนี้เพราะหน่วยกิตวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรายวิชาเทคโนโลยีของผมนั้นได้มา 1.5 หน่วยกิต โดยผมแบ่ง 1.0 หน่วยกิตมาเป็นวิชาวิทยาการคำนวณ สอนในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 (2 คาบ/สัปดาห์)…

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (ตชว.ม.4 และ ม.5)

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 จัดทำโดยครูณัฐพล บัวอุไร เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่รวมเอาตัวชี้วัด ม.4 และ ม.5 ของมาตรฐาน ว 4.1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) มาเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เดียว เนื่องจากโรงเรียนจัดหน่วยกิตวิชาพื้นฐานสำหรับจัดการเรียนการสอนวิชานี้เพียง 0.5 หน่วยกิตครับ และจัดไว้ในระดับชั้น ม.4 ครับ (สำหรับวิทยาการคำนวณ จัดวิชาพื้นฐานไว้ในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต)…

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 2 Line Notify แจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้

ตัวอย่างการพัฒนาระบบแจ้งเตือน Line Notify ด้วย Microblock ครับ … ตัวอย่างนี้ผมลองใช้ DHT22 ซึ่งเป็นโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ … การเชื่อมต่อ ขาบวกต่อเข้ากับ 3V, ขาลบต่อเข้ากับ GND และ OUT ต่อกับ GPIO4 หรือ pin D4 ของบอร์ด ESP32 ครับ ……

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock … เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี…

[ESP32] เขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี dashboard ให้ด้วย แก๋วเลยยย

[ESP32] เริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า ทดสอบการเชื่อมต่อและอัปโหลดโปรแกรม

การใช้งาน ESP32 การเริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า และทดสอบการเชื่อมต่อโดยการอัปโหลดโปรแกรม หมายเหตุ ไปที่เมนู File, Preferences วางลิงก์นี้ที่ Additional Boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

This Post Has 2 Comments

 1. ส่งการบ้านครับ
  #include
  int main()
  {
  printf(“**************************\n”);
  printf (“* Main Menu *\n”);
  printf (“* 1.Addition *\n”);
  printf (“* 2.Minus *\n”);
  printf (“* 3.Multiply *\n”);
  printf (“* 4.Divide *\n”);
  printf(“**************************\n”);
  system(“pause”);
  return 0;
  }

 2. #include<stdio.h>
  int main()
  {
  printf("**************************n");
  printf ("* Main Menu *n");
  printf ("* 1.Addition *n");
  printf ("* 2.Minus *n");
  printf ("* 3.Multiply *n");
  printf ("* 4.Divide *n");
  printf("**************************n");
  system("pause");
  return 0;
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.