[ง32213 #1] แนะนำรายวิชาและเตรียมความพร้อมสู่การเรียน

ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนนี้ครูขอแนะนำรายวิชาและสำรวจข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนก่อนนะครับ ซึ่งในแต่ละหัวข้อที่ครูนำเสนอในแต่ละสัปดาห์นั้น ครูจะนำเสนอเป็นลำดับขั้นของการสอนไปเรื่อง เพื่อที่ว่านักเรียนที่ขาดเรียนจะสามารถติดตามงานและเรียนรู้ได้ทันเพื่อนนะครับ

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือใช้เว็บไซต์ของครูเว็บนี้เป็นแหล่งข้อมูลทบทวนบทเรียนก็ได้ครับ โดยในชั่วโมงแรกนี้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบ้ติตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยครับ

1. เรามาดูกันซิว่า คนดัง คนในวงการไอที เค้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างจากวีดีโอนี้ครับ

2. สำหรับ Course Syllabus (ประมวลการสอน) ในรายวิชานี้มีข้อมูลเกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ แนวการเก็บคะแนน และหัวข้อการเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์โหลดหรือศึกษาได้จาก Link นี้ครับ

Course Syllabus วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

3. ครูขอความกรุณานักเรียนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ครับ เพื่อครูจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน

4. ในภาคเรียนนี้ครูมีการนำระบบ E-Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนะครับ ซึ่งครูจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับไปทบทวนบทเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้จากที่บ้านหรือที่อื่นๆ อีกทั้งยังใช้เป็นระบบทดสอบวัดผลทางการเรียนด้วยครับ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แต่ก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปได้นั้น จะต้องทำการสมัครสมาชิกเสียกัน โดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับ

4.1 http://elearning.nattapon.com/

4.2 คลิกที่ลิงค์ เข้าสู่ระบบ หรือ Login (มุมบนขวา)

4.3 คลิกที่ปุ่ม สมัครสมาชิก หรือ Create New Account ครับ

4.4 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยในช่องรหัสผ่านนั้นครูจะกำหนดให้เป็นรหัสผ่านเดียวกัน (จะบอกในห้องเรียน)

4.5 กดปุ่มสร้าง Account ใหม่

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนวิธีการใช้งานครูจะมาอธิบายในห้องเรียนอีกทีนะครับ

ขอให้นักเรียมีความสุขกับการเรียนวิชาภาษาคอมพิวเตอร์ครับ แล้วพบกันในสัปดาห์ที่สอง

Related Posts

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4 (มัดรวม ตชว.ม.4 ม.5 และ ม.6)

แผนกาารจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน) วิชาวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย แบบมัดรวมตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ว 4.2 ม.4-6 มาในวิชาเดียวครับ เพื่อให้สามารถจบหลักสูตรได้ในเทอมเดียว เป็นแผนที่ผมสอนจริงตามนี้ครับ แต่อาจจะสอนไม่ทันในบางเรื่องนะ ก็ใช้วิธีการรวบเนื้อหาเอา … เหตุที่ต้องจัดแบบนี้เพราะหน่วยกิตวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรายวิชาเทคโนโลยีของผมนั้นได้มา 1.5 หน่วยกิต โดยผมแบ่ง 1.0 หน่วยกิตมาเป็นวิชาวิทยาการคำนวณ สอนในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 (2 คาบ/สัปดาห์)…

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (ตชว.ม.4 และ ม.5)

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 จัดทำโดยครูณัฐพล บัวอุไร เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่รวมเอาตัวชี้วัด ม.4 และ ม.5 ของมาตรฐาน ว 4.1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) มาเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เดียว เนื่องจากโรงเรียนจัดหน่วยกิตวิชาพื้นฐานสำหรับจัดการเรียนการสอนวิชานี้เพียง 0.5 หน่วยกิตครับ และจัดไว้ในระดับชั้น ม.4 ครับ (สำหรับวิทยาการคำนวณ จัดวิชาพื้นฐานไว้ในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต)…

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 2 Line Notify แจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้

ตัวอย่างการพัฒนาระบบแจ้งเตือน Line Notify ด้วย Microblock ครับ … ตัวอย่างนี้ผมลองใช้ DHT22 ซึ่งเป็นโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ … การเชื่อมต่อ ขาบวกต่อเข้ากับ 3V, ขาลบต่อเข้ากับ GND และ OUT ต่อกับ GPIO4 หรือ pin D4 ของบอร์ด ESP32 ครับ ……

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock … เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี…

[ESP32] เขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี dashboard ให้ด้วย แก๋วเลยยย

[ESP32] เริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า ทดสอบการเชื่อมต่อและอัปโหลดโปรแกรม

การใช้งาน ESP32 การเริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า และทดสอบการเชื่อมต่อโดยการอัปโหลดโปรแกรม หมายเหตุ ไปที่เมนู File, Preferences วางลิงก์นี้ที่ Additional Boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

This Post Has One Comment

  1. อิจฉา แทนเด็กๆ นร. ของท่านจริงๆ .. (ชื่นชม นำเสนอข้อมูลได้ดีครับ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.