“วิทยาการคำนวณ…ทำไมเด็กไทยต้องเรียน?” งาน EduDigital 2018

ได้มีโอกาศร่วมงานและบรรยายในหัวข้อ “วิทยาการคำนวณ…ทำไมเด็กไทยต้องเรียน?” ในงาน EduDigital 2018 ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นงานใหญ่งานหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการยกระดับการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่โรงเรียนในพื้นที่หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา ดูงาน และเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือปรับการจัดการเรียนการสอน

การได้รับเกียรติให้มาบรรยายในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเผยแพร่หรือตอบปัญหาข้อสงสัยของครูหลายๆ ท่านว่าเราทำไมต้องเปลี่ยนหลักสูตร และหลักสูตรใหม่ (วิชาวิทยาการคำนวณ) มีความสำคัญอย่างไรต่อเด็กไทยและการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ Thailand 4.0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.