ชนิดของข้อมูลและตัวแปร

ชนิดของข้อมูล เนื่องจากสถิติบางอย่างไม่สามารถใช้ได้กับข้อมูลทุกชนิด ผู้วิจัยจึงควรทำความรู้จักกับชนิดของข้อมูล โดยชนิดของข้อมูลแบ่งได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้

1. ข้อมูลนามบัญญัติ (Nominal data) เป็นข้อมูลที่แบ่งเป็นกลุ่ม ไม่สามารถนำมาคำนวณได้ เช่น เพศ ชนิดโรงเรียน เป็นต้น

2. ข้อมูลเรียงลำดับ (Ordinal data) เป็นข้อมูลที่นอกจากจะจำแนกเป็นกลุ่มได้แล้ว ยังสามารถนำมาเรียงอันดับได้อีกด้วย ได้แก่ ผลการแข่งขัน ระดับความคิดเห็น เป็นต้น

3. ข้อมูลอันตรภาค (Interval data) เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเรียงอันดับความมากน้อย ช่วงของความแตกต่างแต่ละช่วงเท่ากัน สามารถนำมาคำนวณได้ แต่ไม่มีศูนย์แท้ เช่น คะแนนสอบ เป็นต้น

4. ข้อมูลอัตราส่วน (Ratio data) เป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลอันตรภาคชั้น แต่มีศูนย์แท้ เช่น ความสูง อายุ น้ำหนัก เป็นต้น

 

ตัวแปร (Variable) หมายถึง สิ่งที่มีค่าเปลี่ยนไป ไม่คงที่ เช่น เพศ อายุ เป็นต้น โดยตัวแปรจัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของตัวแปร ดังนี้

1. ตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous data) คือตัวแปรที่มีค่าต่างๆ ต่อเนื่องกันทุกค่า เช่น น้ำหนัก อายุ ความสูง เป็นต้น

2. ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง (Discrete data) คือตัวแปรที่มีค่าต่างๆ แยกจากกันโดยเด็ดขาด เช่น เพศ การสอบได้-ตก พรรคการเมือง เป็นต้น

You may also like...

Leave a Reply

1 Response

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.