Presentation : Social Media for Education

Social Media for Education View more presentations from Nattapon

คู่มือการใช้งาน Social Media

คู่มือการอบรม Social Media ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ View more documents from Nattapon

วิทยากร : โครงการพัฒนาครูการงานฯ โรงเรียนในฝัน ปี 2554

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ทำงานเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา โรงเรียนต้นสังกัด ซึ่งปีที่แล้วก็ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครูโรงเรียนในฝัน รุ่น 1,2 และ 3 เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บประเภท e-commerce พอมาปีนี้ก็ได้ทำงานช่วยโรงเรียนอีก แต่โปรแกรมต่างไปจากเดิมครับ ปีนี้มี 2 เรื่อง คือ โครงงานอาชีพและ mini company ซึ่งให้ทุกโรงเรียนสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเอง เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และนำเสนอผลเว็บไซต์ www.osop-labschools.com ซึ่งเป็นเว็บส่วนกลางที่รวบรวมผลงานของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ แต่การอบรมทั้ง 2 รายการข้างต้นมีเนื้อหาไม่ยากนัก…

นำเสนอ Best Practice วันครู

วันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันครู และปีนี้เป็นปีแห่งการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นครูของแผ่นดิน ทั้งนี้โรงเรียนปทุมวิไล จึงได้จัดงานเทิดพระเกียรติและงานวันครูขึ้น โดยมีครูจากทุกโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีไปเข้าร่วม และผมก็ได้รับมอบหมายพิเศษจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ให้นำ Best Practice เกี่ยวกับการนำ Social media ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนไปนำเสนอในงาน ซึ่งก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ โดยได้นำวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ไปนำเสนอ ซึ่งก็มีครูจากหลายโรงเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี แต่ที่สำคัญที่อยากไปร่วมงานนี้ก็คือการได้กลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าสมัยที่…

รายงาน: การอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 5

ในที่สุดก็ถึงวันสุดท้า่ย…ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ที่จัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำหรับในวันนี้ไม่มีการอบรม การใช้ความรู้ต่างๆ โดยวิทยากร แต่วันนี้จะเป็นวันที่ครูแต่ละกลุ่มได้นำผลงานของกลุ่มตนเองมานำเสนอหน้า เวที ซึ่งเป็นผลงานที่ครูทุกคนได้ใช้ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการอบรม การฝึกฝน การใช้ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Slideshare, Scribd, Youtube และอื่นๆ มาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนร่วมกันกับ WordPress…

รายงาน: การอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 4

ในที่สุดก็มาถึงการอบรมการนำ Social Media ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แล้วครับ สำหรับในวันนี้ตลอดทั้งวันเป็นการอบรมการสร้าง Blog ด้วย WordPress ซึ่งสำหรับผมแ้ล้ว ได้สมัครสมาชิก WordPress แล้วก็เขียน Blog ด้วย WordPress มาหลายปีแล้วครับ เรื่องการใช้งาน การปรับแต่ง การใช้งาน Widget การเปลี่ยน Theme ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ วันนี้ก็เลยใช้เวลาเกือบทั้งวันในการปรับแต่งและก็ปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนตัว ก็คือ nattapon.com วิทยากรที่มาให้ความรู้กับพวกผม(และครูผู้เข้ารับการอบรม)…

รายงาน: การอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 3

สำหรับในวันที่ 3 ของการอบรมการใช้ Social Media ในการศึกษานั้น ตามตารางการอบรมเป็นการเรียนรู้การสร้างวีดีโอออนไลน์ด้วยYoutube ครับ โดยมีวิทยากร คือคุณกล้า ตั้งสุวรรณ จาก duocore.tv เนื้อหาการอบรมก็เป็นการใช้แนะนำการใช้ youtube การใช้เครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับการปรับแต่งวีดีโอบน youtube และสิ่งที่ผมชอบและสนใจมากที่สุดก็คงเป็นการทำ Subtitle ให้ัักับวีดีโอของเราโดยใช้โปรแกรม Subtitle Workshop ครับ นอกจากนี้ในช่วงบ่ายก็เป็นการแนะนำการนำวีดีโอที่เราสร้างไปเผยแพร่ใน blog ในเว็บต่างๆ…

รายงาน: การอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 2

สำหรับ วันที่สองของการอบรม(30 มีนาคม) การนำ Social Media ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในช่วงเช้าเป็นการอบรมการใช้ Microblog ด้วย Twitter เพื่อปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีวิทยากรคือคุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ครับ โดยส่วนตัวผมชอบบุคลิกลักษณะของคุณอภิศิลป์ครับ เพราะดูเหมือนเขาจะ active อยู่ตลอดเวลา แบบว่า alert ตลอด พูดเก่ง แล้วก็ออกแนวตลกเล็กน้อยครับ ฮาดี… สำหรับการอบรม Twiiter…

รายงาน: การอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 1

อาจจะรายงานช้าไปนิดหนึ่ง เพราะว่าอบรมตลอดเวลาถึงสามทุ่ม เลยยังไม่ได้เขียน blog วันนี้ได้โอกาสช่วงพักเที่ยงเลยแวะเข้ามารายงานการอบรมวันแรก (เมื่อวาน 29 มีนาคม) ว่าได้อบรมอะไรไปกันบ้าง สำหรับวันแรกครับ ตั้งแต่เช้าถึุงเที่ยงเป็นการเสวนากันเกี่ยวกับการนำ Social Media ต่างๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายในวงการไอทีบ้านเรา ได้แ่ก่ คุณปรเมศวร์ มินศิริ จาก Kapook.com คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน twitter คุณเก่ง คุณกล้าจาก…