โจทย์ปัญหา C : จำนวนตัวยืม

ลักษณะและข้อกำหนดของปัญหา การลบเลขจำนวนเต็มสองจำนวน ในกรณีที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบในหลักนั้นต้องทำการยืมค่าจากตัวเลขหลักที่อยู่ด้านหน้า เพื่อให้สามารถทำการลบได้ โดยในโจทย์ปัญหานี้ให้เขียนโปรแกรมเพื่อนับและแสดงจำนวนครั้งทั้งหมดที่มีการยืม เช่น 15-12 ไม่มีการยืม ส่วน 16-9 มีการยืมครั้งเดียว และ 101-9 มีการยืมสองครั้ง คือหลักหน่วยยืมจากหลักสิบ และหลักสิบยืมต่อจากหลักร้อย ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลนำเข้าแต่ละชุดกำหนดดังนี้ บรรทัดแรกเป็นจำนวนบรรทัดของข้อมูล, n ซึ่ง 1 <= n < 10 ข้อมูลบรรทัดต่อไป…

บทที่ 13 แฟ้มข้อมูล

บทที่ 13 แฟ้มข้อมูล View more documents from Nattapon

บทที่ 12 ลิสต์เชื่อมโยงและต้นไม้ทวิภาค

บทที่ 12 ลิสต์เชื่อมโยงและต้นไม้ทวิภาค View more documents from Nattapon

บทที่ 11 การสร้างชนิดของข้อมูล

บทที่ 11 การสร้างชนิดของข้อมูล View more documents from Nattapon

บทที่ 10 แถวลำดับของตัวชี้

บทที่ 10 แถวลำดับของตัวชี้ View more documents from Nattapon

บทที่ 9 แถวลำดับหลายมิติ

บทที่ 9 แถวลำดับหลายมิติ View more documents from Nattapon

บทที่ 8 ตัวประมวลผลก่อนซี

บทที่ 8 ตัวประมวลผลก่อนซี View more documents from Nattapon

บทที่ 7 การสร้างโปรแกรมขนาดใหญ่

บทที่ 7 การสร้างโปรแกรมขนาดใหญ่ View more documents from Nattapon

บทที่ 6 ฟังก์ชัน

บทที่ 6 ฟังก์ชัน View more documents from Nattapon

บทที่ 5 แถวลำดับ ตัวชี้ สายอักขระ

บทที่ 5 แถวลำดับ ตัวชี้ สายอักขระ View more documents from Nattapon