Quizizz : สร้างสื่อการสอนแบบ Active Learning ด้วย Quizizz

สวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้เป็นการแนะนำการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Quizizz.com เพื่อให้ห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนแบบ Active Learning ครับ สื่อที่สร้างสามารถกำหนดเป็น Homework ให้นักเรียนทำตามเวลาที่สะดวก หรือจะจำมาใช้ในห้องเรียนให้นักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันก็ได้ครับ

Active Learning @ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน

เป็นโอกาสดีอีกครั้งที่ได้ออกไปหาประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ร่วมกับการใช้เทคนิคการสอนแบบ GPAS 5 Steps และได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ทรงคุณค่ามีความสามารถครับ ได้แก่ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ และ ดร.มารุต ทรรศนากรกุล พร้อมด้วยคณะทำงานท่านอื่น ๆ ครับ สำหรับผมเองเป็นทีมที่ทางคณะทำงาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาให้ไปช่วยงานและสังเกตการณ์อบรมด้าน Active Learning เพื่อนำไปใช้ในการอบรมภาคอีสานและภาคตะวันออกต่อไป และก็ได้พบเจอเพื่อนใหม่ทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น อ.แอม…